Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Studiecirkeln ”Inför kulturvård i Upphärad” startar i vår


I vår startar Backstugans Vänner upp studiecirkeln ”Inför kulturvård i Upphärad” och första projektet ut är Höljebacka, den gamla kyrkplatsen i Upphärad med anor från tidig medeltid. Arbetet med platsen påbörjades redan i höstas. Det handlar om att rent praktiskt hjälpa till med att iordningställa grunderna från stenkyrkan, restaurera minnesstenen, hitta fler trappsteg i slänten, finna takhällen som legat som bro över bäcken, den försvann vid dikningen 1959 samt hitta offerkällan, rest från en hednisk tid. Allt detta kan du som är intresserad se på en gammal film från 1936 som finns på vår hemsida, om du bara scrollar ner.

En projektbeskrivning över Höljebacka är inlämnade till Trollhättans stad med förhoppning om att politikerna ska besluta sig för att göra området tillgängligt för alla besökare. Som det nu är saknas en väg dit, skylt som visar att platsen är ett fornminne osv.

Det finns tecken på att det strax intill Höljebacka har funnits en järnframställningsplats från järnålder (400 e.kr). Området skall undersökas av Lödöse museum. Intill Höljebacka finns också Gilleberget, ett gravfält från järnåldern, området behöver röjas.

Järnframställningsgropar hittades i området i mitten av 1980-talet, vår förhoppning är att skogsmaskinerna inte har förstört dem.

Du som är intresserad anmäl dig innan 1 april till lena.calmestrand@gmail.comVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011