Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Studiecirkeln ”Inför kulturvård i Upphärad” startar i vår


I vår startar Backstugans Vänner upp studiecirkeln ”Inför kulturvård i Upphärad” och första projektet ut är Höljebacka, den gamla kyrkplatsen i Upphärad med anor från tidig medeltid. Arbetet med platsen påbörjades redan i höstas. Det handlar om att rent praktiskt hjälpa till med att iordningställa grunderna från stenkyrkan, restaurera minnesstenen, hitta fler trappsteg i slänten, finna takhällen som legat som bro över bäcken, den försvann vid dikningen 1959 samt hitta offerkällan, rest från en hednisk tid. Allt detta kan du som är intresserad se på en gammal film från 1936 som finns på vår hemsida, om du bara scrollar ner.

En projektbeskrivning över Höljebacka är inlämnade till Trollhättans stad med förhoppning om att politikerna ska besluta sig för att göra området tillgängligt för alla besökare. Som det nu är saknas en väg dit, skylt som visar att platsen är ett fornminne osv.

Det finns tecken på att det strax intill Höljebacka har funnits en järnframställningsplats från järnålder (400 e.kr). Området skall undersökas av Lödöse museum. Intill Höljebacka finns också Gilleberget, ett gravfält från järnåldern, området behöver röjas.

Järnframställningsgropar hittades i området i mitten av 1980-talet, vår förhoppning är att skogsmaskinerna inte har förstört dem.

Du som är intresserad anmäl dig innan 1 april till lena.calmestrand@gmail.comVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby