Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Öppet på Kulla 5/7 mellan kl. 11-13, visningen börjar kl. 11.30


Öppet på Kulla lördag 5/7 mellan kl. 11-13, rundvandring/visning startar kl. 11.30 med bilder från årens arbeten. Vårt nästa projekt är isolering av jordkällaren. Vi arbetar med de material man använde förr, vilka var dessa och hur gick man tillväga? Vi berättar även om vår odling av gamla potatissorter och bildar nästa år ”Sällskapet Kullas knölar” där du gratis kan adoptera gamla sorters potatis, odla hemma och sprida kunskap till vänner och bekanta. Vi bjuder på enkel förtäring. Färdbeskrivning: Efter Upphärads kyrka tag av vid skylten FÖRSKOLA (Kärrebergsvägen) och kör tills vägen svänger, parkera där och gå upp på den ÖVRE slingan (obs! se skylten som visar vart du ska gå). Efter ca 400 m, där slingan vänder, står skylten Kulla! Varmt Välkommen! Medarrangör är Studieförbundet Vuxenskolan.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby