Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Vi som var med på arbetsdagen 26/4


Eftersom det redan hade gjorts så mycket på höstens arbetsdag i början av november så fanns det inte mycket löv kvar annat än där vi nästan aldrig hinner räfsa, nämligen partiet mellan poppeln och bergskanten, alltså blev detta dagens arbetsfält för räfsans arbetslag som bestod av: Alfhild, Erna, Gerhard, Kerstin och Marie Ann. Ulf däremot hanterade spettet och bröt sten samt grävde en miniversion av Göta kanal, Benny, högt uppe på stegen, rensade takrännan på dasset medans Ida koncentrerade sig på att fixa i ordning terrassodlingen. Två nya komposter lades upp som bl.a. Lena bidrog med uppgrävda moss- och gräskockor till.

Kullas båda land är redan satta med inalles 52 olika potatissorter. Efter hårt ansträngande trädgårdsarbete smakade det alldeles utmärkt med bl.a. Marie Anns hembakta rulltårta samt Kullasmörgåsar. Efter ytterligare en stunds knogande kallade Erna till styrelsemöte och som synnerligen lämplig inledning på mötet hade hon tagit med dikten “Daggmasken” av Harry Martinsson:

Vem vördar daggmasken
odlaren djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull
stum av mull och blind

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i
jordens mull.

Tack alla för en god insats för hembygden denna soliga men blåskalla dag!

rad 1 hade gjorts ist f hade gjort rad 2 räfsans arbetslag ist f räfsans arbetsdag

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby