Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Gångbiljett på järnvägen, har det verkligen funnits en sådan?


Vi kom ju att prata om detta med gångbiljett på järnvägen och jag har slagit upp det i Gunnar Arnborgs mycket läsvärda och intressanta bok som nyss kommit ut. Den gäller för Vestergötlands –Göteborgs Jernveg och är utskriven för Edvard Olausson den 1 augusti 1905 och gäller t.o.m. den 31 december 1905. Pris 3 kr. Biljetten har nummer 674 så det vittnar om att det var mycket folk som fick samsas med tågen utmed hela Västgötabanan som Gunnar Arnborg själv skriver. Festligt, inte sant och man undrar ju om detta fanns vid andra järnvägar också.
Jag kan verkligen rekommendera Gunnar Arnborgs bok STIGAR OCH VÄGSKÄL Kultur i närmiljö. Den handlar verkligen om det som vi alla är intresserade av, nämligen kulturen i närmiljön.

Ett tips från
Elisabeth och Krister Kortebäck

Har du tips om böcker eller annat läsvärt, intressant och relevant, så tipsa oss: lena.calmestrand@gmail.com


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby