Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Maria Torvad berättar om biodling och mycket mer


En gråkall lördagseftermiddag kunde inte hindra ett litet intresserat gäng från att komma till Kulla och inne hade ”bondugnen” kommit igång. Ingemar hade dagen till ära premiärhissat flaggan för första gången på den nya flaggstången med den nya varianten av Curt Beijers ”Kullakula” i toppen – det är klart att inget annat duger som flaggstångsknopp!

Maria hade med sig ett prov på ”topplistkupa” där bina själva får bygga sina kakor utan människans inblandning, det verkade helt logiskt och bra. En del har fått för sig, berättade Maria, att vingklippa drottningen, så att inte bina kan svärma, något som annars är binas eget naturliga beteende och tecken på något sunt. Ack ja, människan tror att hon vet bäst i alla lägen. Hon berättade vidare att det egentligen inte är så svårt att fånga in en bisvärm om den bara har satt sig lågt ner vill säga. Bina flockar sig naturligt omkring drottningen som de till varje pris ska skydda, självklart och logiskt även det.

Intresset för biodling ökar, till kurserna i Ale den 13 och 14 i nästa månad är hela 60 personer anmälda, vilket varken Maria eller kursledaren Patrick Sellman, från Värmland, kunnat drömma om.

I ett bisamhälle finns ca 50 000 bin och livslängden på ett arbetsbi är ca 5-6 veckor. Deras arbetsinsats är så enorm, de flyger långt varje dag och orkar inte leva längre, men nya bin kommer hela tiden, drottningen gör ju inget annat än lägger nya ägg och när samhället håller på att bli för stort så sätter svärmningen igång. När svärmen har satt sig, t.ex. på en buske så skickas två spejare ut för att leta efter en ny bostad och så börjar allt om på nytt igen.

Maria visade också bivaxljus i olika former som hon tillverkat och så blev det dags för fikarast och vi kom in på dagens sjukvård och synen på bl.a. alternativ medicin, för Maria Torvad är förutom civilingenjör också homeopat och Horstmannterapeut, men det är en helt annan historia.

Du som inte var där missade verkligen något mycket intressant!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby