Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Carl Löfving berättar om Västergötland - fem leder in från väster och en färja ut mot öster:
Kulla 2015-05-30

Småregnigt ute men varmt inne i rörspisen eller bondugnen som ett holländska par en gång kallat vår “kakelugn”. Det blev en mycket trevlig eftermiddag på Kulla med Carl Löfving som reseledare tillbaka till forna dagar, nämligen 800-1100-talets Västergötland och dess vägar; fem in från väster och en ut mot öster i form av en färja.

Från Västerhavet gick en led genom nuvarande Västergötland från Skepplanda vid Göta älv, genom Risveden, förbi Nossebro till Skara/Varnhem, över Billingen vidare till Hjo och sedan över Vättern till Östergötland och vidare ut mot Östersjön. Denna led blev från slutet av 700-talet en del av en långt större led, som förband Nordsjöområdet med Orienten via Ryssland och som har kallts Nordliga leden. Detta var så vitt vi vet den enda förbindelsen fram till slutet av 1100-talet. Omkring år 1000 kontrollerades själva leden av danska kungar genom lokala ombud och man får utgå från att kungar då inte kunde utöva makt över områden. De var helt beroende av den uppslutning de fick genom att erbjuda sina anslutna män ära och rikedom.

Många resanden kom från kristna områden i Europa och man får tänka sig att de lokala hövdingarna, som kontrollerade leden genom Västergötland i samverkan med de danska kungarna, fann det lämpligt att anta den kristna läran. Vid passet över Billingen har det under 2000-talet kommit fram två viktiga anläggningar som visar både på kontakter söderut och hur viktig och lönsam kontrollen var.

Den första anläggningen är ett s.k. ´trelleborgshus´, som grävdes ut år 2002 samband med ett vägbygge på östra sidan av Billingen nära Skövde. Huset har sin förebild i de hus som fanns i den danska ringborgarna, de s.k. Trelleborgarna, vilka liksom detta har dateras till ca år 980. Borgarna anses vara uppförda av den danske kungen Harald Blåtand som enligt sin runsten i Jelling “”gjorde danerna kristna” Han har här i Skövde en ansluten man som bör ha varit kristen.

Olof Skötkonung hade den danske kungen Sven Tveskägg som “styvfar” samt att Svens son Knut den store blev kung av England (1017-1035). En skatt med engelska mynt från ca 1035 har hittats alldeles i närheten av kyrkan i Varnhem. I Västergötland finns det också andra fynd av engelska mynt. Det finns även runstenar från tiden omkring år 1020 med titlarna “harda godan thegn” och “draeng”. Carls tolkning är att de män, som nämns på dessa stenar hade haft framträdande befattningar i Knuts elitstyrka, det s.k. thingalidet, vars medlemmar måste ha varit döpta. Runstenarna är placerade så att de skulle ses av så många som möjligt, dvs. längs lederna. Det finns inga runstenar med de engelska titlarna thegn och draeng längs leden Lödöse – Skara – Hjo. Carl har tolkat det som att det var tyska intressen som då kontrollerade denna led.

Ovanstående har jag hämtat från Carl Löfvings artikel i tidskriften “fynd” Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

För dig som är intresserad av att få mer information om den nordliga leden rekommenderar jag boken "vid nordliga leden" av Carl Löfving. Jag tror den är slut på förlaget men går att beställa på biblioteket, jag rekommenderar också Carls avhandling “Gothia – dansk/engelskt skattland”, också svår att få tag i men går också som sagt att beställa på biblioteket.

Vi tillbringade en mycket trevlig eftermiddag tillsammans med en mycket kunnig guide i ämnet om det tidiga Västergötlands historia.

I höst kommer vi att besöka fornborgen Trelleborg som ligger alldeles vid Gravlången. Kan borgen ha något samband med de danska ringborgarna med samma namn?


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby