Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Gärdhem gamla Kyrka
Trollhättan kommun - Västra Götaland - Sverige

Dåb:
1590,
1688, 28 september
1737, 12 Januar
1747, 8 december
1774, 26 januar
1744, 22 oktober
1811, 18 oktober
1835, 12 marts

# 7254
# 926
# 463
# 461
# 230
# 231
# 115
# 57

Efven Larsson
Oluf Hansson/Frimodig
Ingrid Olufsdotter
Börta Bengtsdotter
Bengt Andersson Skogbo
Rangela Börgesdotter
Beata Bengtsdotter
Anna Beata Carlsdotter


Artorp
Galltorp
Hullsjö Björnsgård
Skogbo
Kilehult
Gråboda
Velanda Kvarn


Vielser:
1727, 6 oktober

1757, 20 november

1771, 9 november


# 926
# 927
# 462
# 463
# 460
# 461

Oluf Hansson/Frimodig
Marit Olofsdotter
Börje Svensson
Ingrid Olufsdotter
Anders Jonsson
Börta Bengtsdotter

Galltorp


Kilehult

Skogbo


Begravelser:
1782, 8 september
1799, 8 juni
1799, 8 juni
1818, 4 oktober
1819, 31 januar
1843, 17 december
1854, 11 juni
1869, 24 februar
1892, 11 marts

# 927
# 462
# 463
# 460
# 461
# 230
# 231
# 114
# 115

Marit Olofsdotter
Börje Svensson
Ingrid Olufsdotter
Anders Jonsson
Börta Bengtsdotter
Bengt Andersson
Rangela Börgesdotter
Carl Andersson
Beata Bengtsdotter

Galtorp
Kilehult
Kilehult
Näset
Näset
Baggeryr
Baggeryr
Vrängebäcken
Vrängebäcken

84 år
69 år
66 år


Vi söker information om dessa gårdar. Vänligen kontakta p.orsval@mail.dk

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby