Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Inge Ohlson visar bilder på Kulla för femte gången
2015-08-09

Ett år går fort!

I söndags var det åter dags för Inge Ohlsson att besöka oss på Kulla. Och med sig hade han alla sina historiska bilder från det gamla Upphärad. Alla fint ordnade i pärmar, ofta med personnamn och förklarande text, för överskådlighetens skull.

Drygt tjugo personer hade mött upp, alla med någon sorts släktanknytning till Upphärad. Snart var vi igång att ivrigt, och stundom eftertänksamt, bläddra i Inges album. Det är sannerligen inte lite bilder från förr som finns i dessa samlingar. Dessutom en hel del gamla vykort, postgångna i Upphärads-trakten för ca etthundra år sedan, med personliga hälsningar. Då känner man verkligen historiens vingslag på ett mycket personligt sätt!

Även vädrets makter var på vår sida. Solsken, en svag vind och härlig temperatur för utesittande och konversation.

Inges besök har länge varit ett stående inslag i vårt program, i år kom han för femte (!) gången. Och givetvis har vi tingat honom även för nästa år.

Text och bild: Ulf Tiborn
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby