Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kathleen berättar om bonadsmålarkursen, bilder från deltagarnas textilutställning från “mormors tid”


Lördagen den 22 augusti besökte jag Kulla och berättade om bonadsmålarkursen som finns vid Unnaryds bonadsmuseum och hembygdspark i Hylte kommun.

I ett strålande vackert sensommarväder hade ”Kulla” även inbjudit sina besökare att ta med broderade bonader, dukar, linne mm från ”mormors tid”. Det blev en fantastisk utställning ”i det gröna”. På berghällar, grästuvor och upphängda i träd fanns generationers broderade textilier att beundra.

Jag började med att berätta om hur jag fick reda på att denna unika målarkurs i Unnaryd existerade. Det var sommaren 2009. Efter rekommendationer och lite praktiska råd bestämde jag mig för att, sommaren efter, tillsammans med min dotter Evelina som bor i Unnarydsbygden, pröva på denna ålderdomliga målartradition där man målar med äggtempera på linneduk.

Sue Prince, konstnär från England är kursledare. Hon var, för flera år sedan, med på en studieresa till Sverige, anordnad för engelska företagare. Vid ett tillfälle besöktes Unnaryds kyrka. Där fick hon se en av de gamla bonaderna och blev så betagen att hon var tvungen att få veta mer om dem. Sue fick träffa ansvariga för hembygdsparkens bonadsmuseum och en sentida bonadsmålare, Torsten Bengtsson.

Att bonadsmuseet finns i Hembygdsparken beror på donationer från gårdarna Sjö och Yaberg. När Nordiska museet fick reda på detta ville de förstås ha bonaderna till Stockholm. ”De styrande” i Hylte och Unnaryd sa nej! De menade att ”har de funnits här i över 200 år så ska de vara kvar här”. Efter uppmaningen att bonaderna måste förvaras brandsäkert, klimatsäkert och stöldsäkert så byggdes ett museum i Hembygsparken.

Unnaryd kallas ”bonadsrikets Mekka” och sägs vara enda utställningen i landet som håller en bonadskollektion tillgänglig för allmänheten med en bred bild av blomstringstiden 1750 – 1850 för det sydsvenska bonadsmåleriet. Museet har specialiserat sig på den lokala kulturen kring ”Unnarydsskolan” och ”Sunnerboskolan”. Gå gärna in på hemsidan www.bonadsmuseum.se

Jag berättade också om några av de bonadsmålare som är representerade i museet. De flesta kom från enkla förhållanden. Nils Lindberg (1719 - 1788) var indelt soldat. Han inspirerades av kyrkomålaren Anders Sillman som vid denna tid hade åtagit sig uppdraget att dekorationsmåla vapenhuset i Unnaryds kyrka. Nils hade två medhjälpare och lärjungar i Per i ”Lusshult” (1741 – 1820) och Johannes Nilsson (1757 – 1827). Sistnämnde står som dräng/backstugusittare. Anders Eriksson (1774 – 1855), avskedad soldat/klockare, influerades av ”Unnarydsskolan” genom Johannes och Per. Den målartradition som kallas ”Sunnerboskolan” härstammar från Per i ”Lusshult”. Från hans målarverkstad utvecklades ett trettiotal framstående bonadsmålare. Där fanns hans barn, barnbarn, grannar och vänner som aktivt tog del i målandet. Här började man även måla på papper som var billigt att få tag på.

Thomas Engel inflikade och berättade gamla minnen från ett projektarbete på 1970-talet. Han och en kollega åkte runt i stugorna och fotograferade bonader. Bilderna skulle sedan vara underlag till en bok av professor Nils-Arvid Bringéus i Lund.

Jag fortsatte sedan att berätta om praktiska förberedelser och visade samtidigt en egen bonad. Det är bra om man har med sig en färdig bildidé. En bonad ska innehålla en händelse som också ska ha koppling till en text i bonadens övre och ev. nedre kant. De gamla bonadsmålarnas motiv berättade mestadels om bibliska händelser. Vi fick lära oss att blanda äggtempera. Det ska vara rätt mängd av pigment, vatten och äggula. För mycket ägg ger en mer genomskinlig färg. Av ett ganska begränsat antal pigmentfärger fick vi blanda och blanda tills vi fick den önskade nyansen.

Kursdeltagarna har också, genom besök av experter, fått inblick i forskning om de äldre bonadernas pigment och fått pröva på att göra färgpigment av växter som bl a plockades på plats.
Varje år har kursen avslutats med en utställning av kursdeltagarnas alster samt härliga teater- och musikupplevelser.

Text och bilder: Kathleen Håkansson
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby