Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


På Kulturarvsdagen 13/9 firade vi föreningens 10-års jubileum


På Kulturarvsdagen den 13 september bjöd Backstugans Vänner in till en dag med berättelser från 1900-talets arbetsliv i Upphärad. Föreningen passade också på att fira sitt 10- årsjubileum. Under dagen delade flera med sig av minnen från de olika företag som funnits i Upphärad. Lisbeth inledde med att berätta om Järnvägens tillkomst 1877 och järnvägsstationens betydelse för samhällets utveckling. Hon guidade oss också i lanthandeln Svensson &Tengboms historia. Affären var då den största i Västsverige. Vidare fick vi en god inblick i Snickerifabriken och dess olika öden. Den brann vid två tillfällen och flyttades. Matts Mattsson hade inte möjlighet att närvara men Lisbeth läste upp hans minnen från företaget Dress. Lisbeth fortsatte med att läsa upp Elly-Britt Anderssons minnen från sin fars företag, O.L. Johanssons sågverk och trävaruaffär, grundad 1902.

Ingrid Bengtsson fanns på plats och berättade minnen från manufakturen hos Tengboms där hon började 1944 och om de goda måltider personalen varje dag serverades i matsalen hos Anna Tengbom. Ingrid berättade också om sina vävkurser som hon haft och om sitt eget företag vävgarnsboden.

Berit Beijer roade oss med berättelser från föräldrarnas företag, Upphärads handelsträdgård, där hon tidigt fick hjälpa till och även kunde tjäna en slant. “När jag blev godissugen”, berättade Berit, “rensade jag ett tag i landen, jag fick ett halvt öre för varje korsört som jag rensade bort och sen gick jag raka vägen till Knosas café och handlade godis”.

Lisbeth visade upp en halmhylsa som Inge Olsson skänkt till föreningen. En halmhylsefabrik har funnits i Upphärad, men ingen av oss visste säkert vad en halmhylsa var för något. Det visade sig vara som en kjol av halm som sattes på flaskan för att säkrare kunna packas och skickas.

Inge hade också lånat ut fotografier till en utställning som Lisbeth satt samman på stora plakat, dagen till ära. Det blev mycket intressant och överskådligt att läsa om de olika verksamheter som funnits i Upphärad. Utställningen kommer att finnas tillgänglig på Kulla under nästa säsong. Ett tjugotal intresserade hade mött upp på Kulla för att tillsammans fira 10-årsdagen.

Inge, Ingrid och Berit avtackades med var sin blomma.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby