Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Krister och Elisabeth Kortebäck besökte Kulla 23/5


Jag är son till Karl på Kortestommen i Upphärad, Oscar och Christina Johansson var mina farföräldrar men jag har vistats mycket i Gläntan på somrarna hos kusinerna Mattsson, så började Krister Kortebäck sitt program om “Lantbruk och lantbruksraser förr och nu”, denna varma och soliga vårlördag i slutet av maj. Elisabeth och jag började med våra lantraser 1976 fortsatte Krister. Ja vad är egentligen en lantras frågade man sig. Jo, en lantras är helt enkelt djur som förr fanns på varje gård, som var vana vid platsen och fodret, Men det var förr det, nu pågår ett utrotningskrig av dessa lantraser.

Den äldsta lantrasen är gutefåret där även tackan har horn, raser stammar från långt ner i vikingatid. Krister berättar att det 1943 endast fanns 7 gutefår kvar totalt i hela landet, nu är siffran uppe i 7-8000 djur. Under sin tid med lantraser har Krister och Elisabeth faktiskt funnit nya lantraser, av bl.a. höns. Av ren och skär tur har man kommit kontakt med personer som haft en liten flock höns och genom att ta till vara kycklingarna så har stammen lyckats överleva.

Krister berättar med stor iver om ett radioprogram som han hade i radio Trestad där han sände ut en förfrågan om någon visste något om lantraser. Efter programmet ringde en person och sa “Jag har gamla kor”. Nu visste först inte Krister och Elisabeth om han menade gamla raser eller till åldern komna kor. Det visade sig vara av båda slagen. Mannen var Tore Torsson i Väne Ryr, ett riktigt original. Det visade sig också att han hade en ras som senare skulle bli rasen Väne Kon. Ordet väne är fornnordiskt och betyder bete. Tore berättade för Krister att både hans farfar och farbror hade haft den korrasen.

1997 slog Krister larm om rasen Svensk låglandsboskap (SLB), då fanns endast 700 djur kvar, 2009 slog han larm igen då fanns endast 56 djur kvar. Det kommer snart inte att finnas några lantraser kvar längre, det blir svarta Holsteinskor som tar över, tyvärr.

Sen klev vi ut i solskenet att satte oss ute för att fika och där fortsatte Krister att berätta för oss:

Gustaf Jakobsson blev 102 år gammal. Han var lantarbetare ifrån Fjugestad, han cyklade runt och sov på logar, ett riktigt original även han. Han hade inköpt sin kamera år 1939. Han fotograferade endast kor och mindes vartenda fotografi, var han hade fotograferat kon och i vilket bås hon hade stått. Han hade fotografiskt minne och kom till och med ihåg vid vilket klockslag han hade tagit bilden. Tilläggas kan att han bara fotograferade lantbrukskor.

1993 startade Krister och Elisabeth tillsammans med andra intresserad föreningen “Allmogekon”.

Krister fortsatte att underhålla oss alla med möjliga sorters historier och andra berättelser som han varit med om under åren som gått. Mycket talades också om vargen och den debatt som råder i samhället idag och så kunde vi ha fortsatt och säkert suttit där än idag, söndag, om inte andra plikter kallat oss var och en till sitt värv. Du som inte hade möjlighet att närvara missade verkligen något mycket intressant denna dag, den 23 maj 2015.

Ett varmt tack till Krister och Elisabeth för besöket på Kulla och välkomna igen vid ett annat tillfälle och berätta mer!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby