Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Vart fjärde besök görs av en amerikan?
Lars har gjort en sammanställning över antalet besök under året!

December 2014


Besök på vår hemsida under 2014:
%
43,16 Sweden
25,15 United States
2,13 Russian Federation
1,99 Germany
1,57 Netherland
0,92 France
0,88 Brasil
0,55 Italy
0,46 Great Britain (UK)
0,27 China
0,18 Denmark
0,08 Portugal
0,03 Philippines
0,03 Greece
0,01 Austria
0,01 Hong Kong
0,01 Guatemala
0,01 Argentina
0,01 Slovak Republic
0,01 New Zealand
19,53 Unresolved (osäker)
3,02 Övriga

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011