Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


6/3 Info inför möte om tågstopp i Upphärad, datum ej klart!


Detta är den info som jag har fått från Trollhättans stad som gäller hur man hitintills har agerat i tågstoppsfrågan. Datum för mötet i Lindåsgården är ännu inte fastställt men kommer så fort jag bara får veta! Sprid gärna detta till folk runt omkring Upphärad som kan omfattas av detta!

Hej!
Jag har informerats om att du önskar kontakt med någon som arbetar för ett tåghållplats i Upphärad.
Jag kontaktar dig på detta sätt. Vill du ringa upp eller boka ett möte går det naturligtvis bra, se mina kontaktuppgifter nedan.

Lite kort information om hur vi har jobbat och jobbar:
Beslut om huruvida Upphärad ska få tåghållplats fattas som du vet inte på kommunal nivå utan på regional. Det vi kan göra är i första hand att lägga fram argument, ta fram faktaunderlag, och visa att vi i vår fysiska och ekonomiska planering är beredda att bidra med vår del. Detta har vi gjort och gör bl. a genom

- Anvisa mark i översiktsplanen för Upphärad 1998
- Föreslå tåghållplats i samband med utredningar och planer, t ex inför dubbelspåret och i samband med planer och strategier om infrastruktur och tågtrafik. Påtala frågan i olika relevanta sammanhang.
- Låta göra en utredning som visar läge, utformning och kostnader för en tåghållplats med tillhörande funktioner såsom p-platser, anslutningar, bussuppställning och gångbro (2011).
- Att i Översiktsplanen (antagen 2014) utse Upphärad till ett av de två viktigaste naven för utvecklingen av kommunens landsbygd och småtätorter. En viktig förutsättning här är tåghållplats. I samband med översiktsplanarbetet gjordes också utredningar för att visa hur Upphärad skulle kunna växa och samtidigt tillvarata de kvaliteter som samhället har, och kan få t ex genom att tidigare järnvägsområde mitt genom byn kan användas till annat.
- Arbete pågår i år med ett detaljplaneprogram för Upphärad för att ytterligare fördjupa planeringen inför en tillväxt av samhället. Arbetet görs på Stadsbyggnadsförvaltningen.
- Trollhättans Stad deltar i år, i första hand via undertecknad, i ett forskningsprojekt om små samhällens förutsättningar att utvecklas genom att man har eller får tåghållplats. Ett antal orter studeras. Upphärad med Sjuntorp ingår som exempel på orter utan tåghållplats. Det är Västra Götalandsregionen som leder projektet. Vissa stationssamhällen står ju still eller minskar befolkningsmässigt medan andra ökar. Vilka faktorer är viktigast som förklaring, restider, utbud, kommunal planering etc.? (Vi tror ju att Upphärad skulle få goda förutsättningar att bli attraktivt med 30 min till Gbg och 10 min till Thn.) I nästa etapp av forskningsprojektet kommer intervjuer göras med Upphäradsbor om hur de ser på ortens framtid. Även folk som flyttat till andra liknande orter kommer att kontaktas för att få en bild av varför man väljer att flytta till en mindre ort med tåghållplats och vilka som gör det. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag för beslutsfattare.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller vill diskutera frågan.

Med vänlig hälsning
Göran Carlsson
Planeringssekreterare
*************************************
tel. 0520-497962
Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 Trollhättan
goran.ksf.carlsson@trollhattan.seVill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby