Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Olika projekt om tågstopp som pågått under året


Hej! Vill du veta mer så gå in på Trollhättans stads hemsida under “Kontoret tillväxt och utveckling”.

Året inom kunskapsprocessen ”Det urbana stationssamhället” börjar lida mot sitt slut. Vi vill tacka alla er som deltagit i projekt, på seminarier, bidragit med kunskap och erfarenheter. Tillsammans har vi arbetat fram ny kunskap inom ett flertal områden. Alla rapporter inom ramen för projektet ligger på projektets webbsida. Några av de rapporter som nyligen lags ut är:

Stationers roll för utveckling av mindre orter och deras omland

Serien består av tre rapporter; en kunskapsöversikt, en kartläggning och en intervjustudie.

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

En förstudie i form av en kartläggning av regelverk, roller och innovation kopplat till frågor om buller, vibrationer och säkerhet.


Low Carbon stations for Low Carbon Cities

Rapporten visar hur utformningen av stationer och stationsområden kan ge minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som stationens funktioner för resenärerna förbättras. Studien har omfattat stationer i flera världsdelar, även i Sverige, för att få fram generell kunskap.


Uppföljning av två workshops

En masterstudent från Blekinge tekniska högskola har i ett projektarbete genom intervjuer följt upp två aktiviteter som genomförts under året. En workshopdag den 15 maj med fokus på pendelparkering och god ljudmiljö och en workshop i Stenungsunds kommun den 23 september.


Mistra Urban Futures påbörjar snart nästa period 2016 – 2019 och vi hoppas möta er i fortsatt samverkan inom ”Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande”!Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby