Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Nästan 200 personer kom till tågmötet


Det blev trängsel till stolarna i Lindåsgården denna vårvarma kväll i slutet av april. Man kan säga att allt gick som på räls..., folket kom och överraskade säkert både Trollhättans stad och Västtrafiks talare. Göran Carlsson, från hållbart samhälle Trollhättans stad, var först ut och berättade om vad Trollhättan gjort för att visa sitt intresse för ett tågstopp i Upphärad. Därefter berättade Leif Carlsson och Sofia Hjort, från planbyggnadskontoret, Trollhättans stad om planerna för nya bostäder i Upphärad. Paul Åkerlund poängterade hur väl Trollhättans stad ville i frågan om ett tågstopp i Upphärad, men flera undrade om staden gjort tillräckligt. Slutligen kom Västtrafiks Ingemar Bengtsson till tals och berättade om projektet “Pågatåg” i bl.a. Skåne som slagit väl ut. Projektet innebär att även mindre orter med mellan 350 och 700 innevånare fått ett tågstopp. Västtrafik ska undersöka huruvida projektet kan komma ifrån för denna del av Sveriges avlånga land. Man kanske tycker att funkar det för Skåne så kan det säker också funka här och bara agera istället för utreda mer, men men, vi får väl se vad som kommer ut av det hela. Trollhättans stad och Västtrafik är överens, ett stopp behövs i Upphärad för att tillgodose oss som bor här. Många vill hit men bostäder och kommunikationer saknas, vi ligger i en “skugga” som Ingemar Bengtsson uttryckte det, det vill säga, vi finns en bit ifrån allfartsvägarna! Vad som behövs nu är att Regionen ger Västtrafik i uppdrag att utreda huruvida ett tågstopp kan bli möjligt här i bygden. Det skulle även vara bra för fler än oss Upphäradsbor; Sjuntorpare, Kobergare, Åsakabor, Åsbräckabor, Sollebrunnare, you name it! Men Regionen måste veta att vi finns här och VILL något. Vi måste göra vår röst hörd som Ingemar Bengtsson uttryckte det!

Därför fixar Studieförbundet Vuxenskolan en namnlista som man kan skriva under. Den kommer att ligga i affären fr.o.m. tisdag/onsdag nästa vecka och fram till den 15 maj.

Imorgon 24 april gör ttela ett reportage om tågmötet. Kom därför, du som kan, till Upphärads tågstopps plats vid bron kl. 13 och säg din mening!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby