Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Svar från kollektivtrafiknämnden på en skrivelse om tågstopp i Upphärad


From: Suzanne Frej
Sent: Wednesday, August 26, 2015 4:51 PM
To: lena.calmestrand@gmail.com ; goran.ksf.carlsson@trollhattan.se
Cc: Jan Efraimsson
Subject: Svar på skrivelse om tågstopp i Upphärad


Med vänlig hälsning

Suzanne Frej

Nämndsekreterare, Kollektivtrafiknämnden
Koncernavdelning Ärendesamordning & kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Telefon: 010 441 20 30
E-post: suzanne.frej@vgregion.se


Bifogad fil:
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011