Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Alvin Pettersson, en man med ett
livslångt engagemang för Upphärad

Alvin Pettersson är en man som betytt mycket för Upphärad. Man brukade skämtsamt säga att han var med i alla föreningar utom biodlarföreningen och trädgårdsföreningen. Vi berättar om Alvins breda engagemang och de föreningar han var med i.

Datum: Söndagen den 11 september.
Tid: 13:00 - 16:00
Program
Lisbeth Olsson berättar om Alvin Pettersson från Upphärad vars engagemang omfattade skytte, idrottsföreningen, fackligt-, politiskt-, kyrkligt- och kommunalt arbete. Fotograf och lokalreporter för olika tidningar och att driva en kioskrörelse hann denne mångsidige man också med förutom sitt arbete på Upphärads snickerifabrik. Deltagarna får gärna bidra med egna berättelser.

UTSTÄLLNINGEN ”ATT SKAPA, från dåtid till nutid” (på begäran upprepar vi förra året succé) där besökarna bidrar med materialet. Passa på att visa upp ditt eget och andras skapande och inspirera oss alla! Om du syr, broderar, stickar, virkar spelar ingen roll eller använder andra tekniker och andra material som keramik, glas, metall, trä m.m. gör inget, allt är lika välkommet.

Hålltider för programpunkter:
Söndag, 11 september, 2016
13:00 - 14:00 Alvin Pettersson, en man med ett livslångt engagemang för Upphärad
Servering med hembakat, lotterier och UTSTÄLLNINGEN ”ATT SKAPA från dåtid till nutid”.

Adress: Backstugan Kulla, vid Upphärads motionsslinga.

Vägbeskrivning:
Från Trollhättan kör mot Sjuntorp och Upphärad. Strax före tätbebyggelsen i Upphärad sväng höger in på Kärrebergsvägen vid skylten KULLA. Kör tills vägen byter namn till Västra Lindåsvägen i en skarp vänsterkurva. Parkera utefter vägen och gå upp på motionsslingan och följ skyltarna mot Kulla, ca 400 m.
För handikappad person finns möjlighet att köra med bil ända fram, kontakta Lena tel. 44 16 21Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby