Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmötet 22 maj med Stig Hellströms berättelse om Sjuntorps fabriker


Ett 25-tal förväntansfulla besökare hade mött upp denna varma försommardag på Kulla till ett långbord i gröngräset där alla fick plats. Jag (Lena) inledde mötet med att minnas avlidna medlemmar under året som gått samt en nyss avliden medlem, Ingemar Carlsson. I all hast hade en liten minnesutställning gjorts i ordning med fotografier från olika arbeten som Ingemar deltagit i. Ingemar deltog aktivt på Kulla redan från start 2005 och blev den som tillsammans med arbetslaget stod för alla reparationer. Han var "Hustomten" som såg vad som behövde göras och agerade. Han var också med och guidade grupper, skötte gräsklippningen och startade spis och kakelugn vid programmen. Vi är många som kommer att sakna honom både som vän och som Kullas beskyddare.

Till mötesordförande valdes Ulf Tiborn och jag kunde, för första gången på 11 år, bara sitta och lyssna, tack Ulf för en god arbetsinsats! Avgående styrelseledamöter omvaldes och två nyvaldes; Siv Persson och Kaisa Vento, välkomna in i föreningen! För vidare info om mötet se årsmötesprotokollet under fliken "Protokoll".

Efter årsmötet blev det servering med hembakat; Siv och Kenneth Persson, Erna Gustafsson och Kaisa Vento stod för brödet . Möjlighet fanns också att ta lotter. Första pris, en korg med matvaror, var skänkt av Tempo i Upphärad, andra pris av Heinke och Karl-Erik Fagerberg och tredje av Mari-Anne Alfredsson.

Sedan var det dags för Stig Hellström att berätta om Sjuntorps fabriker. Jag hade gått omkring och lyssnat bland besökarna och hört någon säga: "Min son har sagt till mig att om du ser att Stig Hellström ska ha ett föredrag om Sjuntorps fabriker så bara måste du bara gå dit. Jag har hört honom berätta och det var så bra". Jag kan bara instämma i ovanstående omdöme. Efter föredraget var det dags att dra sig inomhus där Lisbeth Olsson hade riggat upp för bildvisning med projektor och Ulf Tiborn hade satt igång elverket bakom vedboden och dragit sladd genom kökets lilla fönster så att det inte skulle överrösta Stig när han berättade om bilderna. Föreningen avtackade Stig med boken "Upphärad - ett samhälle i förändring". Efter bildvisningen hade Lisbeth gjort i ordning med datorn för att visa en gammal film från 1936 om Flundre härad. Tack Lisbeth för allt kämpande med det tekniska och för att du inte gav upp trots att det såg "omöjligt ut".

Lisbeth hade också med sig många utställningsskärmar med bilder från Inge Ohlsons arkiv. Utställningen fanns att se på Kulla under Kulturarvsdagen i september i fjol. Under hela säsongen fram till slutet av oktober finns den att beskåda på Kulla för den som så önskar.

Det verkade som om alla var nöjda , in med dagen, även hunden Maja som suttit ute under granarna medans husse var inne och tittade på bilderna, men både Ulf och jag tog oss var sin promenad med henne för att hon inte skulle ha för långtråkigt och med tanke på alla skorpor som hon fick så tror jag nog att dagen var ganska lyckad även för henne!

Tack alla ni som gjorde dagen möjlig på Kulla!

Nästa evenemang på Kulla 12/6: Tramp 100, ett cykeltåg från Trollhättan till Upphärad, med besök på bygdegården, Kulla och Höljebacka brandmuseum, angående starttider från Trollhättan se annonser i ttela. Öppet på Kulla under dagen kl. 13-17 med visningar kl. 13, 14 och 15.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby