Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Röjning på Höljebacka 17/7


Sommarens röjning på Höljebacka gick av stapeln en blåsig men lagom varm dag. Ett par veckor efter att Rommele pastorat sett till att Sjuntorps Trädgårdsanläggningar kört med röjsåg var det dags att räfsa och putsa runt de vackra gamla kyrkstenarna.

Det avslagna gräset blev ihopräfsat, stenkyrkans grund är nu väl putsad med hjälp av grässax och gräsklippare, en fin gång har klippts nästan hela vägen ner till Höljebacka brandmuseum och flera av grundstenarna till den gamla 1500-talskyrkan, som legat bredvid stenkyrkan, har grävts fram. Vid nästa arbetsdag på Höljebacka fortsätter sökandet efter grundstenarna och förhoppningsvis kan vi få fram alla!

Vi var tre som förde den tunga men resultatgivande kampen mot gräset: Lena, Ulf och Ida. På ett par timmar lyckades vi se till att denna kulturhistoriskt intressanta och värdefulla plats kan bevaras ytterligare ett tag till eftervärlden!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011