Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kullabrevet vintern 2016/2017
Kära medlemmar i Backstugans Vänner
En säsong går fort och almanackan visar snart vinter. Massor har hänt på Kulla under 2016, som vanligt skulle man väl kunna säga. Vedbodtaket har lagts om och vissa åtgärder på hustaket har gjorts. Förutom några hundra cyklister som besökt oss i två omgångar så har vi även haft besök av Liisa Ödén som visat oss hur man hanterar sländor och spinner, Stig Hellström som visat bilder och berättat om Sjuntorps fabriker, Inge Ohlson som för 6:e gången varit på Kulla och visat sina fotoalbum med gamla Upphäradsbilder och Lisbeth Olsson som berättat om Upphäradspersonligheten Alvin Pettersson. För skolbarnen i Upphärads skola har vi haft potatisodling, kulturvandring till Höljebacka och kultur på cykel till Velanda samt räfsning på Höljebacka. Under juli månad var tre medlemmar på Höljebacka med gräsklippare och räfsor. Kullas trädgård kräver mycket skötsel med gräsklippning och rensning. Vi hoppas att fler vill hjälpa till under nästa säsong, hör i så fall av dig till någon i styrelsen, se nedan angående kontaktuppgifter.

Kullabladet 2017
Det är nu 9 år sedan det första numret av Kullabladet kom ut till julen 2008 och Ingemar Carlson hade ritat omslagsbilden som naturligtvis föreställde Kulla. Sedan dess har Kullabladet utkommit med mellan 2-4 nummer/år. Det har alltid,vad vi kan förstå varit efterlängtat och ofta fått mycket beröm för sitt innehåll, man har väntat på att få läsa om bygden och vad livet kunde innehålla förr. Till julen i år kommer inget Kullablad, nästa nummer kommer först till våren, förhoppningsvis omkring 15 mars och vi vill gärna att just du bidrar med material, artiklar och bilder, släktutredningar eller tidningsurklipp som handlar om Upphärad eller bygden runt omkring.

Boken ”Alla dessa dagar” av Lena Calmestrand
Nu finns boken om de första backstugusittarna på Kulla, utgiven i augusti med stöd av Trollhättans stad och Studieförbundet Vuxenskolan. Du kan beställa den genom att sätta in 100: - + porto 39: - på något av föreningens konton, se vidare under punkten medlemsavgifter. Obs! bor du inom samhället kan leverans ordnas gratis, ring i så fall Lena tel. 44 16 21! Boken finns också att köpa på Tempo i Upphärad. All behållning går till bevarandet av Kulla!

Kommande takprojekt
Vi har mycket framför oss nästa år; taket behöver läggas om, med spån som undertak, skorstenen muras om samt nya plåtarbeten, vilket innebär att vi får hantverkare på plats; takläggare, murare och plåtslagare, men allt annat arbete måste vi göra själva. Vi gör ett takfall 2017 (norrsidan + farstun) och det andra (södersidan) 2018. Vi behöver din hjälp med byggandet av ställningar, nedtagning av teglet, rengöring av tegelpannor, hantlangning, inköp av material, hjälp med transporter av material till hantverkarna, rivning av läkt, rengöring av taket från gammalt spån, barr och annat skräp. Var finns du som skulle kunna hjälpa till? Du kanske kan hjälp till under ett begränsat antal dagar eller timmar, all hjälp är värdefull för oss, hör av dig till Ulf Tiborn som ska försöka organisera oss som ska vara med på ulf.tiborn@gmail.com eller på tel. 0763 28 49 11.

Finansieringen av takprojektet
Vår preliminära kostnad för takprojektet 2017 är ca 150 000: -, varav vårt egenarbete utgör ca drygt 40 000:-, vi får nämligen räkna våra arbetstimmar multiplicerat med 180: -, Vi söker alltså ett bidrag på drygt 100 000: - hos länsstyrelsen, vad vi sedan kommer att få vet vi inte, beslutet delges oss tidigast i mars nästa år. Vad vi däremot vet är att vi inte kommer att få hela kostnaden ersatt utan resterande belopp måste tas ur den egna kassan, vilket innebär att vi måste vara ytterst sparsamma för att få ekonomin att gå ihop. Vill du ge ett bidrag, använd något av våra konton.

Torpinventering
Du som skulle vara intresserad av att delta i en torpinventering i Upphärad kan anmäla ditt intresse till Kaisa Vento på tel. 0706 986020 eller mejl: kaisavento@live.se

Medlemmarnas mejladresser
Meddela gärna din mejladress för att vi så snabbt som möjligt ska kunna delge dig information om nya program som kommer upp under säsongen, påminna dig om aktuella program (önskemål från medlem) samt kunna skicka ut annat material. Hör av dig till Lena lena.calmestrand@gmail.com

Adressändring
Har du bytt adress? Hör i så fall av dig till vår kassör Lisbeth Olsson olsson.ekelov@gmail.com på tel. 0303-22 26 84 eller 0703 49 77 26.

Medlemsavgiften 2017
Betala gärna din medlemsavgift för 2017 så snart som möjligt dock helst senast 15 februari så att du säkert erhåller Kullabladet. Vi hoppas att du vill fortsätta stödja vårt arbete och förbli medlem, men skulle du av någon anledning vilja upphöra med ditt medlemskap så var vänlig meddela detta snarast till vår kassör för att minska våra kostnader. Betala din medlemsavgift antingen via plusgiro 715448-7 eller bankgiro 547-4671.

Styrelsearbetet
Vi söker två personer som skulle vilja ingå i styrelsen som ledamot. Arbetet är inte speciellt betungande, vi har ca 5 möten/år som är förlagda till söndagar i samband med våra program. Det viktigaste är att du är intresserad och vill bidra till vårt kulturarbete på Kulla.

Visningar
Vi har hitintills inte tagit betalt för bokade visningar men från och med 2017 har styrelsen beslutat att vi tar ut en kostnad på 500: -. Ofta har det varit PRO-grupper eller hembygdsföreningar som bokat, med omkring 15-20 personer. Med tanke på det arbete vi lägger ned på varje visning blir därmed kostnaden för varje deltagare försvinnande liten, mellan 20-30: -.

Vår hemsida
Har du något intressant som du vill förmedla om bygden kan du lägga ut det på vår hemsida www.backstugansvanner.se det kan vara gamla tidningsartiklar, bilder, släktforskning eller annat. Skicka då ditt material till lena.calmestrand@gmail.com

Årsmöte 2017
Nästa säsong inleds med årsmötet söndagen den 2 april kl. 13, omkring 13.30 blir det fika och lotterier samt föredrag om släktforskning, Anita Fyhr, släktforskare och kursledare från Göteborg kommer att guida oss i släktforskningens grunder och berätta om sin egen forskning. Vi ser gärna att du som släktforskar bidrar med dina egna erfarenheter och berättelser.

Styrelsen 2016/2017
Lena Calmestrand ordf. 2015/2016 tel. 0520/44 16 21
Ulf Tiborn více ordf. 2016/2017 tel. 0763 28 49 11
Ida Rask sekr. 2015/2016 tel. 070 26 30 636
Lisbeth Olsson kassör 2015/2016 tel. 0703 49 77 26
Kerstin Andreasson 2015/2016 tel. 0520/65 60 57
Erna Gustafsson ledamot 2015/2016 tel. 0520/65 12 42
Alfhild Olsson ledamot 2016/2017 tel. 0520/48 17 76
Siv Persson ledamot 2016 tel. 0520/66 70 43
Kaisa Vento ledamot 2016/2017 tel. 0706 98 60 20

Jag vill rikta ett varmt tack till alla ideella krafter som bidragit till att ännu en säsong på Kulla kunnat genomföras och att Kullbladet kunnat utges, men vi behöver bli fler som vill hjälpa till! Varmt välkommen till Kulla under nästa säsong, den 13:e i turordningen, önskar Lena.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby