Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Programverksamhet 2016

Visningar vid Kulla
Under åren 2005-2015 har föreningen haft ca 130 visningar med berättelser om backstugusittarna på Kulla. Under säsong 2016 har vi inga allmänna visningar.
Bokning av visning
Vill du boka visning för en förening eller ett sällskap kontakta Lena via lena.calmestrand@gmail.com eller 0520/44 16 21.
Stöd gärna vårt arbete med att bevara den enda byggnadsminnesförklarade backstugan i Västra Götaland genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften för 2016 är 100: - och då får du också två nummer av medlemstidningen Kullabladet.
Vill du donera pengar till Kulla så kan du göra det antingen via postgiro 715448-7, bankgiro 547-4671 eller kontakta vår kassör Lisbeth Olsson olsson.ekelov@gmail.com

Underhållsarbeten som genomförs av föreningen
Röjning vid Höljebacka, den medeltida kyrkplatsen i Upphärad
Backstugans Vänner har sedan 2005 engagerat sig för att rädda det som finns kvar av den medeltida kyrkplatsen i Upphärad. Föreningen har under flera år bidragit med gräsröjning och har också haft ett antal visningar. Platsen skänktes till pastoratet under 1930-talet. Vi röjer vanligtvis två gånger/år, vår och sommar/höst.

Pga. förändringar inom Rommele pastorat under förra året blev inte den förväntade höströjningen av. Vi hoppas under 2016 kunna hjälpas åt med dels en vårröjning och en sommarröjning. I år har pastoratet lovat att ett nytt kors skall sättas upp istället för det gamla som sågades ner 2014. Pastoratet har också lovat att sätta upp en anslagstavla och Backstugans Vänner kommer att bidra med information om platsen. Inte mycket information finns bevarat från platsen där tre kyrkor har legat, men föreningen har under alla år hävdat att det är väldigt viktigt att vi tillsammans försöker bevara de murrester som finns kvar från en svunnen tid. Nedanför kyrkplatsen, vid bäcken, ligger en av takhällarna från en hällkista i Upphärad. Hällkistan ligger vid Sjökullen och är den näst största i hela landet och har väldigt vackra hällar. Takhällen har under flera hundra år legat som bro över bäcken vid Höljebacka men begravdes i jorden i samband med dikningen där 1959. Ingen har under dessa dryga femtio år som gått sedan dikningen haft en aning om var den har funnits. Takhällen återfanns smått sensationellt av föreningen 2014 i samband med en arbetsdag.

Du som är intresserad av att delta i gräsröjningsarbeten (Höljebacka) kan kontakta Lena via lena.calmestrand@gmail.com
Verksamheten för skolbarnen vid Upphärads skola
I år odlar klasserna 0-2, precis som förra året, 30 olika potatissorter i särskilda odlingslådor, säsongen inleds i slutet av april. Alla elever vid Upphärads skola får också besöka Kulla och får höra berättelser om de backstugusittare som bott i huset under åren 1860-1961. Möjlighet har också anordnas för intresserade föräldrar till skolbarnen att besöka Kulla under tidigare säsong. Föreningen anordnar även en kulturvandring till Höljebacka för klass 3-4 och berättar om platsen samt gör även en kulturhistorisk cykeltur till Velanda för klass 5-6 längs den nybyggda cykelvägen. Under turen gör vi nedslag i olika historiska händelser.
Programpunkter på Kulla 2016

Torsdagen 5 maj kl. 11-16 VÅRENS ARBETSDAG, tag gärna med egen räfsa, vi bjuder på fika.

Söndag 22 maj kl. 13 ÅRSMÖTE på KULLA, efter det servering med lotteri och sedan berättar Stig Hellström om Sjuntorps fabriker, förhoppningsvis kommer vi också visa en kort film om Flundre härad från 1936 (finns också på hemsidan).

Söndag12 juni ÖPPET PÅ KULLA i samband med "Tramp 100" Ett cykeltåg från Trollhättan till Upphärad, servering finns. För mer info med bl.a. tider se annonser i ttela och på vår hemsida.

Söndag 14 augusti kl. 13-16 INGE OHLSON visar sina gamla Upphäradsfotografier, servering och lotteri.

Lördag 20 augusti kl. 11-19 TROLLHÄTTAN FIRAR SIN 100-ÅRSDAG. Föreningen medverkar med bildspel och finns på plats i eget tält, besök oss gärna.

Söndag 11 september kl. 13 KULTURARVSDAGEN Lisbeth Olsson berättar om Upphäradsprofilen Alvin Pettersson som det berättas om “deltog i alla föreningar utom i biodlarföreningen”.
Vi har på begäran en repris på förra årets succéutställning. I år utvidgar vi och skapar tillsammans UTSTÄLLNINGEN FRÅN DÅTID TILL NUTID “Vårt skapande” med förutom väva, sy, brodera, sticka, virka också skapande i material som keramik, glas, metall, trä, allt är välkommet. Visa gärna ditt eget eller andras skapande och inspirera oss alla inför vintern! Lotteri och servering med hembakat, vi önskar alla varmt välkomna! Skyltat från Sjuntorpsvägen/Kärrebergsvägen i Upphärad längs motionsslingan till Kulla. arr. även Studieförbundet Vuxenskolan.

Söndag 2 oktober kl. 11 VANDRING TILL FORNBORGEN TRÄLEBORG vid Gravlången. Anmälan till lena.calmestrand@gmail.com senast 25 september.

Söndag 23 oktober kl. 11-16 HÖSTENS ARBETSDAG, tag gärna med egen räfsa, vi bjuder på fika.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby