Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Besiktning av årets takarbete
Fredagen den 22 september var det äntligen dags för besiktning av takarbetet och skorsten. Det har varit ett drygt arbete som har utförts av några få av föreningens medlemmar och de duktiga spånläggarna Jörgen och Stefan från Mariestad. Spånkursen i slutet av maj blev fulltecknad fort och var ett mycket uppskattat inslag och du som missade den kan anmäla dig redan nu till nästa års kurs som troligtvis också blir i slutet av maj, anmälan till lena.calmestrand@gmail.com. På bilden samspråkar Lars Bergström, byggnadsantikvarie från Västarvet med Ulf Tiborn, den som samordnat vårt arbete och verkligen fått dra det tunga lasset med många antal jobbdagar.

Du som skulle kunna tänka dig att ställa upp några timmar/någon dag och hjälpa till under slutet av maj 2018 med det södra takfallet kan kontakta Ulf redan nu, tfn 0763- 28 49 11

Takarbetet blev godkänt och vi kan alla andas ut, för tillfället, snart (nästa vår) stundar byggande av ställning på nytt, nedtagning av pannor, rivning av spån, läkt och takbrädor mm mm., välkommen att hjälpa till med att bevara ett byggnadsminne till framtida generationer!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011