Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Besiktning av årets takarbete
Fredagen den 22 september var det äntligen dags för besiktning av takarbetet och skorsten. Det har varit ett drygt arbete som har utförts av några få av föreningens medlemmar och de duktiga spånläggarna Jörgen och Stefan från Mariestad. Spånkursen i slutet av maj blev fulltecknad fort och var ett mycket uppskattat inslag och du som missade den kan anmäla dig redan nu till nästa års kurs som troligtvis också blir i slutet av maj, anmälan till lena.calmestrand@gmail.com. På bilden samspråkar Lars Bergström, byggnadsantikvarie från Västarvet med Ulf Tiborn, den som samordnat vårt arbete och verkligen fått dra det tunga lasset med många antal jobbdagar.

Du som skulle kunna tänka dig att ställa upp några timmar/någon dag och hjälpa till under slutet av maj 2018 med det södra takfallet kan kontakta Ulf redan nu, tfn 0763- 28 49 11

Takarbetet blev godkänt och vi kan alla andas ut, för tillfället, snart (nästa vår) stundar byggande av ställning på nytt, nedtagning av pannor, rivning av spån, läkt och takbrädor mm mm., välkommen att hjälpa till med att bevara ett byggnadsminne till framtida generationer!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby