Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Klart för satsning på nya hyresrätter i Upphärad
Radhus,kedjehus eller parhus? Nu är det upp till anbudsgivarna att komma med förslag på hur 12-16 nya Eidar-bostäder i Upphärad ska utformas. Det kan bli byggstart redan i sommar.

Eidars styrelse har nämligen beslutat sig för att starta upphandlingen av nybyggen på Kärrebergsvägen i kvarteret Fönsterlisten i Upphärad. (Husen kommer att gränsa till Upphärads motionsslinga). Kommunens detaljplan tillåter bostäder i 1-2 plan men en uppfart med bilplats och utvändigt förråd till varje bostad. Det innebär att det kan bli antingen radhus, kedjehus eller parhus.

Byggföretag har nu möjligheten att komma in med valfritt förslag utifrån detaljplanens givna förutsättningar. Förra året gjorde Eidar dessutom en undersökning bland upphäradsborna för att få en bild av vilken typ av boende som efterfrågas. Svaret blev radhusliknande bostäder i storlekarna 2-4 rum och kök med tvättmaskin och torktumlare i badrummet. Utifrån behoven blir hälften av lägenheterna 3:or och resten jämt fördelade på 2:or och 4:or. Dessutom anläggs en ny lekplats på ängen mellan hyresrätterna på Västra Lindåvägen och Kyrkväktarns väg.

När anbuden kommit in i slutet av februari görs en utvärdering av prisbilden räknat på boytan innan det vinnande anbudet vidareutvecklas tillsammans med utvalt byggbolag för att anpassa det fullt ut till Eidars och de blivande hyresgästernas önskemål. Efter det tecknar parterna kontrakt och söker bygglov. Förhoppningen är att det kan bli byggstart redan i maj och tanken är att det ska så inflyttningsklart i Upphärad i september 2018.

Den prisbild som gavs på ett bostadsmöte 2015 av företrädare för Eidar var ca 7 000: - för en 2:a och ca 9 000: - för en 3:a, inkl. värme.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby