Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019Backstugans Vänners Program 2017
April

Söndag 2, Årsmöte kl. 13 i Församlingshemmet i Upphärad
Anita Fyhr berättar om grunderna i släktforskning och om sin egen släkt. Ida Rask berättar om soldatforskning på Krattorp och Ulf Tiborn berättar om sin Upphäradssläkt på Ödeby. Deltag gärna med egna berättelser. Försäljning av Lena Calmestrands bok ”Alla dessa dagar”, berättelser om Ingebor Larsdotter och Andreas Swensson, de första backstugusittarna på Kulla. Alla intäkter tillfaller Kullas bevarande. Servering och lotteri.

Maj

Söndag 7, Arbetsdag kl. 11 på Kulla
Medtag gärna räfsa, handskar och rätt fotbeklädnad, vi efterlyser fler medlemmar till våra arbetsdagar. Vi bjuder på soppa och smörgås.

Under maj månad pågår arbetet med taket
Var finns du som kan hjälpa till, hör av dig till vår samordnare: Ulf Tiborn tel. 0763 28 49 11

Torsdag 31, Kurs på Kulla kl. 16 Att lägga och renovera spåntak
Taket på backstugan Kulla behöver läggas om och i samband med det har vi en kortkurs. Under en eftermiddag/kväll kommer vi gå igenom hur spåntak är uppbyggda och vad som finns att tänka på både vid renovering och nyläggning. Vi kommer också gå igenom val av träslag, spik, verktyg och metoder.
Kursledare: Byggnadsantikvarie Ulrika Lind, Byggnadsvård Nääs samt vår spånläggare, upphandling pågår så i dagsläget vet vi ännu inte vem det blir, se vidare hemsidan framöver.
Äta: Enklare fika ingår i kursavgiften. Önskemål om specialkost vid anmälan.
Tag med: Verktyg som hammare, kniv, tumstock och kofot om du har. Arbetskläder som handskar och arbetsskor. Kläder efter väder, vi kommer att vara ute större delen av tiden. Det kan också vara bra att ta med sig ett anteckningsblock och en kamera så du kan dokumentera de olika momenten. Enkla hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna. Kostnad inkl. fika 250: -. Anmälan till Ulf Tiborn tel. 0763 284 911

Juni

Arbetsdag med odlingarna på Kulla kl. 11 (datum ännu ej fastställt). Du som är intresserad att medverka anmäl gärna ditt intresse till Lena Calmestrand tel. 0520-44 16 21. Mer info på hemsida längre fram. Tag med egen fika.

Vägkyrka i Upphärad veckan efter midsommar, tisdag – lördag kl. 15-19 med program kl. 18-19
Tisdagen den 27 juni ansvarar Backstugans Vänner tillsammans med Röda Korset för serveringen. Vi kommer också att bidra med utställningen ”Upphärad förr - en blomstrande bygd” med bilder ur Inge Ohlsons samlingar samt med material om backstugan Kulla och vår verksamhet.

Juli

Söndag 23, kl. 13 på Kulla. Textil Kulturhistoria.
Liisa Ödén
berättar om sin resa till Peru samt visar bilder och textilier från Peru.
Servering och lotteri.

Arbetsdag på Höljebacka Hjälp oss att bevara Höljebackas unikhet till kommande generationer genom att medverka några timmar med räfsning av gräset (datum ej fastställt). För mer info se gärna hemsidan längre fram. Du kan också anmäla din medverkan till Lena.

Augusti

Söndag 20, Berättarcafé på Kulla kl. 13.
Här får vi alla en möjlighet att ta upp det som är viktigt att tala om, om forna dagar eller om vår samtid. Att berätta var många gånger det enda sättet förr att bevara släktens, gårdens och bygdens traditioner och historia till nästa generation. Kom och berätta eller bara lyssna och låt dig inspireras!
Servering och lotteri.

September

Söndag 10, Kulturarvsdagen. Liekurs på Höljebacka, den gamla kyrkplatsen, kl. 12-14
Kursvärd: Per Hernmar. Ingen kostnad!
Anmälan: Kaisa Vento kaisavento@live.se eller på tel. 0706 986 020
Samling: Upphärads kyrkas nedre parkering kl. 11.40
Utrustning: Gärna lie och räfsa.

Söndag 10 Höljebacka Brandmuseum ca kl. 14
Putte och Annika Fredriksson tar emot oss med fika och visning.
OBS! Anmälan: Lena Calmestrand på tel. 0520-44 16 21
Kostnad för fika och visning tillkommer.

Oktober

Söndag 22 Arbetsdag på Kulla kl. 11
Medtag handskar och räfsa. Vi efterlyser fler medlemmar till våra arbetsdagar.
Vi bjuder på soppa och smörgås.

OBS! Fler program kan tillkomma under säsongen, följ oss gärna på hemsidan www.backstugansvanner.se

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby