Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Aktuellt tågstoppsläge, april 2017
Hej Lena!

Det går inte så bra med förhandlingarna så här långt, utredarna ändrar inte sin beräkningsmodell och mina invändningar, som jag har skrivit om förut, har inte påverkat i någon betydande grad. Men vi har naturligtvis inte gett upp, det är mycket kvar av processen, se nedan. Jag tog med mig min chef Håkan Falck till Göteborg förra veckan så att fler tjänstemän än jag skulle träffa dem och diskutera.

Yvonne Olsson på ttela var hos mig i förra veckan, hon har också talat med utredningsansvarig Jan Efraimsson på VGR. Så det blir väl en tidningsartikel framöver.

Tidplan: Den 28 april kommer utredarna att redovisa sitt arbete för VGRs kollektivtrafiknämnd. Därefter vidtar en politisk process med diskussioner i de fyra kommunalförbunden och remiss. Under hösten sammanställs remissvar och som det ser ut nu kan det bli beslut i regionfullmäktige i början av 2018. Utredarna bedömer det inte troligt att resultatet av utredningen påverkar nästa års reviderade regionala infrastrukturplan. Det är mycket kvar att göra: prioritering mellan stationer, förhandlingar med kommuner om ansvars- och kostnadsfördelning m m. I så fall blir det först i nästa revidering, förmodligen 2022, som de nya stationsorterna kommer med som enskilda objekt eller i en pott.

Den politiska processen är viktig för oss för att föra fram argument som ännu inte fått genomslag, t ex Upphärads utvecklingspotential givet en tågstation och vår övertygelse att resandet inte minskar så mycket för 3 minuters extra tid och ändrad tidtabell. Vi får hjälpas åt här.

Ett möte på "Kulla" kan väl vara på sin plats efter den 28 april, men för att få någon verkan bör någon representant för VGR vara med och naturligtvis politiker från oss. Vi kan diskutera upplägget.

Vi hörs!

Med vänlig hälsning
Göran Carlsson
Planeringssekreterare
*************************************
tel 0520-497962
Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 Trollhättan
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby