Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Lägesrapport Västtågsutredningen och Upphärad
Hej Lena!
Lämnar en kort uppdatering:
- Västtågsutredningens handlingar finns på följande länk (se under Bilagor och handlingar) på Västra Götalandsregionen. http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser/kollektivtrafiknamnden/ Upphärad finns som väntat inte med bland de 13 nya stationer som rekommenderas.
- Utifrån detta material ska information och diskussion ske politiskt i de fyra delregionernas kollektivtrafikråd, för Fyrbodals del är den 8 juni. Där är Paul Åkerlund och Peter Eriksson Trollhättans ledamöter.
- En förhoppning vi har är att kommunerna utmed vårt järnvägsstråk inför remissbehandlingen ska kunna enas om någon form av gemensam ståndpunkt, där även Upphärad finns med. Diskussioner har inletts om det, men vi vet inte hur det går.
- Tidsplanen ser nu ut följande: Efter dialogen med delregionerna kommer ett Regionala Kollektivtrafiknämnden 26 sept godkänna ett remissunderlag för utskick. Remisstiden blir oktober –december.
- Efter remissrundan blir politisk behandling och beslut i regionen vintern-våren 2018.
- När Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.
- Jag har ännu inte hört om det finns möjlighet att få någon regionpolitiker till ett möte i Upphärad. Våra politiker ska med sitt kontaktnät försöka få till det.

Vi hörs vidare, Trevlig Helg!

Med vänlig hälsning
Göran Carlsson
Planeringssekreterare
*************************************
tel 0520-497962
Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 Trollhättan
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se


*************************************

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011