Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmötet 25 mars i Upphärads församlingshem
Årsmötet den 25 mars började kl. 12 och inledde föreningen Backstugans Vänners 14: e verksamhetsår, tänk att så många år har gått sedan starten 2005, fantastiskt!

Inge Ohlsons fotopärmar hade lagts ut i rummen bakom köket och där var det alldeles fullt med folk som bläddrade och talade om släktskap. En av Upphäradssläkterna, med minst 15 personer, hade samlats för att tala släktforskning och söka kära släktingars fotografier. En timme bara rann iväg och det var inte lätt att hinna med att gå igenom alla Inges välordnade pärmar. Önskemål om ytterligare bildvisningar framlades.

Därefter samlades vi i den stora salen, Lena hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med en liten reflexion över dagen, Jungfru Marie Bebådelsedag, Vår Fru Dagen eller som det därav lite slarvigt uttryckt tycks ha resulterat i nämligen: ”Våffeldagen”, något som säkert alla känner till. Men hur många kände till att man förr i världen brukade fira tranans återkomst just denna dag den 25 mars? Lena ställde frågan till de församlade men troligtvis är inte seden förankrad på den här sidan Sverige. Annat har det varit i östra Sverige.

Lena berättade om sin far som var född i Roslagen 1917 och som ofta nämnde seden som något speciellt. Det kallades att ”tranan bar ljus i säng” och betydde att man från och med den dagen inte skulle tända lampan utan gå i säng när mörkret infann sig.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna som leddes av Per Hernmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet eftersom allt enligt revisorerna befanns vara i sin ordning. Till ordförande omvaldes Lena Calmestrand och de avgående ledamöterna Kaisa och Siri Vento på 2 år, vice ordf. Ulf Tiborn hade avsagt sig omval. Resten av styrelsen; Ida Rask, Lisbeth Olsson och Siv Persson, sitter enligt mandat ytterligare på 1 år. Till revisorer omvaldes Per-Ivar och Birgitta Persson och till valberedningen omvaldes Per Hernmar och Kenneth Persson.

Sedan blev det en välbehövlig paus med förtäring, Siv och Kenneth Persson stod som vanligt för det goda hembakta brödet och kakorna och Kaisa Vento stod som vanligt för lotteriförsäljningen.

Sedan blev det Bo Björklunds tur att berätta om sin senaste mycket intressanta bok Göta älvdalen. Därefter blev det dragning i lotteriet där den högsta vinsten, en korg full av läckerheter, hade skänkts av Tempo i Upphärad, vilket vi varmt tackar för.

När vinsterna delats ut fick Bo Björklund fullt sjå med att förse den långa köpintresserade kön med var sitt exemplar av boken Göta älvdalen.

Bilder och text: Lena Calmestrand
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby