Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Årsmötet 25 mars i Upphärads församlingshem
Årsmötet den 25 mars började kl. 12 och inledde föreningen Backstugans Vänners 14: e verksamhetsår, tänk att så många år har gått sedan starten 2005, fantastiskt!

Inge Ohlsons fotopärmar hade lagts ut i rummen bakom köket och där var det alldeles fullt med folk som bläddrade och talade om släktskap. En av Upphäradssläkterna, med minst 15 personer, hade samlats för att tala släktforskning och söka kära släktingars fotografier. En timme bara rann iväg och det var inte lätt att hinna med att gå igenom alla Inges välordnade pärmar. Önskemål om ytterligare bildvisningar framlades.

Därefter samlades vi i den stora salen, Lena hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med en liten reflexion över dagen, Jungfru Marie Bebådelsedag, Vår Fru Dagen eller som det därav lite slarvigt uttryckt tycks ha resulterat i nämligen: ”Våffeldagen”, något som säkert alla känner till. Men hur många kände till att man förr i världen brukade fira tranans återkomst just denna dag den 25 mars? Lena ställde frågan till de församlade men troligtvis är inte seden förankrad på den här sidan Sverige. Annat har det varit i östra Sverige.

Lena berättade om sin far som var född i Roslagen 1917 och som ofta nämnde seden som något speciellt. Det kallades att ”tranan bar ljus i säng” och betydde att man från och med den dagen inte skulle tända lampan utan gå i säng när mörkret infann sig.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna som leddes av Per Hernmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet eftersom allt enligt revisorerna befanns vara i sin ordning. Till ordförande omvaldes Lena Calmestrand och de avgående ledamöterna Kaisa och Siri Vento på 2 år, vice ordf. Ulf Tiborn hade avsagt sig omval. Resten av styrelsen; Ida Rask, Lisbeth Olsson och Siv Persson, sitter enligt mandat ytterligare på 1 år. Till revisorer omvaldes Per-Ivar och Birgitta Persson och till valberedningen omvaldes Per Hernmar och Kenneth Persson.

Sedan blev det en välbehövlig paus med förtäring, Siv och Kenneth Persson stod som vanligt för det goda hembakta brödet och kakorna och Kaisa Vento stod som vanligt för lotteriförsäljningen.

Sedan blev det Bo Björklunds tur att berätta om sin senaste mycket intressanta bok Göta älvdalen. Därefter blev det dragning i lotteriet där den högsta vinsten, en korg full av läckerheter, hade skänkts av Tempo i Upphärad, vilket vi varmt tackar för.

När vinsterna delats ut fick Bo Björklund fullt sjå med att förse den långa köpintresserade kön med var sitt exemplar av boken Göta älvdalen.

Bilder och text: Lena Calmestrand
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011