Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Rensning av brunnen 31 juli
Att dammen brukar torka ut på Kulla är inget ovanligt för den brukar rensas om inte varje år så i alla fall väldigt ofta, men att brunnen torkar ut har jag har sett under dessa 14 år som gått. Men i år hände det och gav därför ett ypperligt tillfälle till att rensa även där. Så här är jag alltså i brunnen och rensar den från det jordlager som samlats där nere under åren som gått. Mig veterligt har ingen tagit vatten därifrån sedan Edvin Olofssons tid och han flyttade in 1941 och avled i slutet av år 1961. Kanske så småningom årets vattenprover kommer att visa på ett mycket bra vatten, i alla fall har vi en hel del grodor som håller till där nere och det brukar ju vara ett gott tecken. Det vore onekligen väldigt praktiskt att kunna ta vatten direkt ur brunnen istället för att bära eller köra upp varje gång som dricksvatten behövs. Det var Lars Bergström som tog bilden.
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011