Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Nu är hustak och farstu klart
Lördagen den 14 juli fixade Ulf och Kenneth det sista av takarbetet; nämligen läkt, tegel, vindskivor och takränna till farstun samt målningsarbeten av vindskivor och underhäng. Här kan du se hur fint det blev. Det stora takprojektet som pågått under två år är nu slutfört! Återstår bortforsling av rivet material, röjning av upplag samt en ordentlig vindstädning. Vill du hjälpa till? Bli medlem du med och stöd vårt arbete!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011