Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


PROGRAM 2018 – BACKSTUGANS VÄNNER
med kort information om föreningens verksamheter.
Söndag 25 mars ÅRSMÖTE i Upphärads församlingshem. Kl. 12. Inge Ohlson visar sin fantastiska samling av gamla Upphäradsbilder. Kl. 13 årsmöte. Servering kl. 13.30. Ca kl. 14 berättar Bo Björklund om sin bok Göta älvdalen – berättelser och bilder som också finns till försäljning. Lotteri.

I samband med Vårens och Höstens UIS tipspromenader har vi ÖPPET HUS på Kulla, datum ännu ej bestämda, se hemsidan och annonsering.

Söndag 29 april TAKARBETE på Kulla. Vi startar kl. 11. Tegelpannorna ska tas ner. Vi bjuder på fika. Glöm inte handskar!

Söndagar då vi skurar tegelpannor: 29/4, 6/5, 13/5, 20/5 och 27/5 kl. 11 - .

Söndag 13 maj Vårens ARBETSDAG på Kulla. Vi startar kl. 11. Trädgårdsarbete, takarbete och övrigt som behöver göras. Vi bjuder på fika. Glöm inte handskar!

Tisdag 29 maj SPÅNKURS på Kulla. Tid: kl 16-20. Byggnadsvård Nääs. Kursledare: Jörgen Rånge och Stefan Jonasson. Kostnad: 300: - inkl. fika. Anmälan till Ulf Tiborn. 0763 28 49 11.

En söndag i juni ARBETSDAG i TRÄDGÅRD, se hemsidan eller ring Lena 44 16 21

Söndag 24 juni kl. 13 ”MORMORS UNDERKLÄDER” – Marie-Ann Alfredsson visar och berättar. Musik: Ulf Wigenius. Servering och lotteri.

En söndag i juli eller augusti ARBETSDAG PÅ HÖLJEBACKA, den gamla kyrkplatsen, vi räfsar. Datum beroende på när gräset slås. Du som vill vara med kan anmäla ditt intresse till Lena tel. 44 16 21 eller lena.calmestrand@gmail.com

Lördag 25 augusti kl. 13 ”GAMMELDAGS LEKAR” på Kulla för barn och föräldrar i samband med UIS-dagen. Musik: Ulf Wigenius. Vi bjuder på enkel fika.

Söndag 9 september KULTURARVSDAGEN ”Lär dig slå med lie” (gratis) kl. 12 Plats: Höljebacka, den gamla kyrkplatsen. Kursledare: Per Hernmar. OBS! Anmälan ring Kaisa.

Söndag 9 september kl.14 ”Historia och historier runt Skalunda hög”, Agneta Berner berättar på Höljebacka Brandmuseum. Servering och lotteri. OBS! Anmälan senast 6 september till Lena.

Söndag 21 oktober Höstens ARBETSDAG på Kulla. Vi startar kl. 11. Vi städar i trädgården så glöm inte handskar! Vi bjuder på fika.

Inför 2019
Är du intresserad av Fornminnen samt av Gårdar och människor i Upphärad? Vi planerar för fornminnesexkursioner och torp-inventering 2019. Anmälan till Torp-inventering ring Kaisa 0706 98 60 20, Fornminnesexkursioner ring Lena 44 16 21.

Hemsida: www.backstugansvanner.se
Facebook: Backstugan Kullas Vänner


Stöd vårt arbete på Kulla, bli medlem, endast 100: -. för mer info se hemsidan, eller ring Lena tel. 44 16 21. Betalningen kan ske via bankgiro 547-4671 eller plusgiro 715448-7.

Backstugans Vänner
Föreningen Backstugans Vänner bildades i juni 2005 för att rädda backstugan Kulla och några månader senare skänktes huset till föreningen av dödsboet efter den siste ägaren Gunnar Andersson, som avlidit två år tidigare. Tack vare många stora arbetsinsatser från flera engagerade personer lyckades huset räddas till eftervärlden som en av de många enkla backstugor som tidigare var mycket vanligt förekommande. Huset hade stått obebott i flera år och stor skadegörelse skett men huset kämpade tappert och ville inte ge upp! 2010 blev Kulla byggnadsminne!

Föreningen bildades av ett 30-tal medlemmar och i dagsläget (2018) är medlemsantalet ca 140. I år arbetar vi vidare med att färdigställa den andra takhalvan; vi byter allt från grunden; brädor, läkt och spån, tegelpannorna hoppas vi kunna återanvända. Dessa ca 450 (inkl. farstutaket) ska skuras och sorteras. Vi har också två hantverkare som arbetar med spånläggning,håller i spånkursen och övrigt takarbete precis som förra året men mycket övrigt arbete återstår för oss medlemmar. Vi beräknar att arbetet kommer att påbörjas omkring 1 april i samband med att byggnadsställningen sätts upp och arbetet kommer troligtvis pågå in i september. Kom med du också om du har några timmar över, vi behöver all hjälp vi kan få. 2012 fick föreningen Backstugans Vänner Sveriges Hembygdsförbunds pris ”Byggnadsmärket”, för bäst restaurerade hus i landet det året!

Vi har även verksamhet för Upphärads skolbarn som varje år besöker Kulla, odlar grönsaker och deltar i andra kulturverksamheter, som exempelvis kulturpromenader och besök på den gamla kyrkplatsen Höljebacka med gravfältet Gilleberget, skålgroparna vid Krattorp och domarringen vid kyrkan.
Ett av föreningens verksamheter är också skötseln av Höljebacka som vi varit engagerade i sedan starten 2005, de sista åren har skötseln skett tillsammans med Rommele pastorat som också är ägare till platsen. I år kommer Trollhättans stad att placerade ut bänkar och bord samt en anslagstavla där man kan inhämta information om Höljebackas historia med bl.a. en av Västsveriges äldsta järnframställningsplatser vid Krattorps gård strax intill. Vi har visningar på Höljebacka med jämna mellanrum. Varje år slås gräset och föreningen räfsar och försöker hålla grunderna fria. Förra året började vi också ta fram grundstenarna från den medeltida träkyrkan från 1570-talet. Arbetsdagen brukar vara i slutet av juli eller i början av augusti, se gärna hemsidan eller ring Lena.

Vi tror att backstugan Kulla byggdes 1860, träden är fällda vintern 1859-60, det kunde dendrokronologen Alf Bråthen konstatera redan 2006. Det finns även några ännu äldre återanvända stockar men de är ännu inte daterade. Ingebor Larsdotter och Andreas Swensson är de första backstugusittarna, båda födda i trakten, de bor med sonen Johan och dotterdottern Anna Britta. Andreas är ibland dagsverkare och tjänar en 25-öring för en arbetsdag, ca 12 timmar. I slutet av 1870-talet bebos huset av Sofia och sonen Fredrik. Sofia är dotter till de tidigare backstugusittarna. På Kulla bor också en äldre kvinna, Anna, hon tjänstgör som barnpiga när Sofia arbetar. När Sofia och Fredrik flyttar bor Anna kvar till sin död 1905. Därefter kommer en systerdotter till Ingebor som heter Johanna. Hennes man är muraren Lars Andreasson och de har fem barn. 1913 friköps huset av den äldste sonen Albin och under 1920-talet hyrs huset ut till mejeristen i Upphärad Anders Andersson, hustrun Olga och sonen Evert. Under 30-talet används huset som sommarboende av en Göteborgsfamilj, dottern heter Berit. Vi skulle gärna vilja veta mer om den familjen. Har du information så kontakta oss gärna. 1941 säljs huset till Edvin Olofsson, en änkling som 70 år gammal flyttar in. Han lever ensam på Kulla i 20 år utan indraget vatten eller el. Han avlider i huset den 22 december 1961 och vi vet precis hur det gick till tack vare en 12-årig springpojke som är på väg dit med varor från Larsson affär. Fråga gärna oss på Kulla om du vill veta mer!

Det finns så mycket mer att berätta, är du intresserad finns boken ”Alla dessa dagar” som gavs ut 2016 och handlar om de första backstugusittarna på Kulla. Två delar till är planerade, det återstår att se om de blir förverkligade. Bli gärna medlem och stöd vårt arbete i Backstugans Vänner.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby