Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Takomläggningen fortsätter.
Tisdagen den 27 mars 2018
Takomläggningen fortsätter. Nu handlar det om den andra halvan. Tisdagen den 27 mars satte Göte och Ulf upp ställningen längs husväggen som förberedelse för det fortsatta arbetet.

Ett snö-ras på ena sidan av hustaket hade gjort vedbodens tak hårt belastad av snömassor, som fick skottas bort för att minska risken för 'tak-break".


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011