Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmötet 2019 på Höljebacka brandmuseums café
Ibland händer det oväntade, något planerat måste hastigt förändras och den här gången på grund av sjukdom; så istället för det planerade programmet med Ambulans-Ingemar som skulle ha berättat om sitt liv i räddningstjänsten fick Åke Carlsson, med kort varsel, rycka in vilket vi är mycket tacksamma för.

Det var en ovanligt blåsig och kylig söndagsförmiddag när styrelsen i Backstugans Vänner samlades en knapp timme innan årsmötet för ett hastigt påkommet styrelsemöte, under tiden pågick dukning och kaffekokning i caféet. Strax före 13 slogs bokstavligen dörren upp av den hårda vinden och man fick verkligen hålla emot så att dörren inte skulle blåsa av.

Ett knappt 20-tal gäster fick vänta en liten stund medans Ida Rask lyckades lösa problemet med Åkes ”Mackdator” som inte riktigt ville ”contekta” med tekniken, men Ida klarade skivan galant, utan henne hade vi stått oss slätt!

Så dryga kvarten försenad började Lena Calmestrand med att hälsa de församlade varmt välkomna till föreningen Backstugans Vänners årsmötet 2019 och presenterade föredragshållaren Åke Carlsson som skulle visa bilder och berätta om sina böcker ”Förr och nu i mulens marker”.

Lena påpekade att påföljande dag måndagen den 25 mars var ”Marie bebådelsedag” eller i forna dagar på vissa håll i landet kallad ”Trandagen”, den dag när tranan skulle, som man sa, bära ”Ljus i säng” vilket innebar att då skulle man inte längre tända fotogenlampan innan man tills sängs. Lena berättade att hennes far som var född i Roslagen f. 1917 ofta berättat om denna sed.

Ordförande för årsmötesförhandlingarna var Per Hernmar, Ida Rask sekreterare och kassören Lisbeth Olsson stod för den ekonomiska rapporteringen. Revisor Per-Ivar Persson gav styrelsen godkänt för verksamhetsåret 2018 och stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemsavgiften skulle förbli oförändrad för 2020, 100: - och omval gjordes av de ledamöter som avgick nämligen Lisbeth Olsson, Ida Rask, Siv Persson och Brita Thorell, kvarstår ytterligare ett år gör Lena Calmestrand liksom ledamöterna Kaisa Vento och Siri Vento.

Så blev det kaffe med dopp och vilket kalas sen: Annika och Putte hade ordnat med smörgåsar, fina bullar och finfin toscakaka, hembakt förstås, det smakade alldeles utmärkt tyckte församlingen och lotterna som Kaisa Vento gick omkring och sålde lotter gick åt som smör i solsken alldeles säkert var det de fina matvinster som hägrade.

Efter kaffet berättade Åke Carlsson om de stora förändringar som skett i odlingslandskapet under åren. Vi fick se prov på många, de allra flesta till det sämre. Vi blev alla så uppslukade av föredraget att ingen av oss tänkte på att ta lite fotografier, något vi alltid brukar passa på under våra program, inte ens en bild på folket tänktes på, tyvärr.

De två böcker som fanns att köpa, den ena till reapriset 100: - var ”Mulens marker, bete och boskap i hage och vallskog”, 1987, av Gunnar Arnborg, Åke Carlsson och Tore Hagman och den andra ”Åter till mulens marker”, 2015 av Åke Carlsson och Tore Hagman.

Jag citerar från den andra boken följande: ”Ingenting förändras märkbart från idag till morgon, från i år till nästa år; därav följer att vi alla, ögonblickets barn, kan betrakta vår hembygd utan att fatta vad som sker. Helt annorlunda blir det för den som efter två, tre årtionden kommer tillbaka till sin barndoms landskap.” Carl Fries.

Under åren 1982-86 reste författaren runt i landskapet för att tala med bönder och dokumentera beteskulturen i olika avseenden, inte minst fotografiskt. De letade också upp några miljöer som odlingshistorikern Mårten Sjöbeck fotograferat i Västergötland 1932 och 1950. Under åren 2011-12 återvände de till det som dokumenterats på 1980-talet och tog nya bilder på de platser som tidigare fotograferats. En del platser var i det närmaste oigenkännliga, så stor skillnad hade skett på dessa 30 år. Sammanlagt besöktes drygt hundra lokaler.

Värdefull kunskap och mycket har vi att lära oss av dessa böcker. Köp dem medans de ännu finns att tillgå eller för dig som är medlem går det bra att låna båda i Kulla-biblioteket, med start 5 maj.

Ett varmt tack och påskliljor till Annika och Putte Fredriksson som tog så god hand om oss alla denna blåsiga söndag i slutet av mars.

Nästa program: Söndag 14 april kl. 13 ”Lär dig odla enligt permakultur” Odlarna på Arvidstorp i Trollhättan berättar. Försäljning av chili- och tomatplantor, servering och lotteri. Möjlighet till att byta fröer för den som önskar.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby