Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Välkommen till öppet hus på Kulla söndag 12 juli kl. 13-15.
Här kommer en liten försmak på vad som finns att se nu när sommaren är som mest!
Vår, sommar, höst eller vinter finns Kulla som upplevelse. I år fyller huset 160 år. Kulla upplevde säkert många hungriga barn och vuxna under åren 1868-69 och fick också uppleva hur emigrationen tog sin början i Upphärad under slutet av 1870-talet och i början av 1880-talet samt hur industrialismen på allvar gjorde att människor begav sig in till staden för att söka arbete. Huset genomled första världskriget och hungerkravallerna under 1917 när många kvinnor resolut begav sig ut på landet för att få tag på potatis.

I Trollhättan fick NOHAB en stororder från Sovjetunionen som innebar leverans av 1000 lok fram till 1926. Huset följde noggrant rösträttsfrågan och jublade säkert när vi alla fick lika rösträtt. Sen kom ett nytt världskrig, ransonering och långa kolonner av tåg med tyska soldater som forslades genom Upphärads samhälle under sträng bevakning, men trots detta finns historier om rymningar i trakten.

Huset har sett många människor komma och gå, sett liv försvinna som länge bott där. Ingebor Larsdotter avled 1874 på Kulla och så även Edvin Olofsson i en soffa i köket 1961, en springpojke som kom med varor från Larssons affär anade oråd och sprang efter sin pappa som i sin tur kontaktade länsman. De kunde bara konstatera att Edvin avlidit.

Så gick åren och huset stod tomt i 10 år innan det blev sommarbostad. Gunnar Andersson blev ny ägare 1985 och efter hans död bildades föreningen Backstugans Vänner för att rädda huset från förfall och samma år på hösten 2005 erhöll vi huset som gåva av dödsboet. I 15 år har vi försökt vårda Kulla så gott vi kunnat men vi behöver bli många fler och gärna yngre, för vi som nu försöker stå huset bi blir bara äldre och äldre.

Vi har ett fint bibliotek där du som medlem kan låna böcker, tidskrifter och häften i olika ämnen. Vi har mycket information om Upphärad och för dig som är intresserad finns alla äldre hus presenterade i Byggnadsinventeringen från 1975.

Att bli medlem kostar 100: -/år och då får du vår medlemstidning Kullabladet som utkommer varje år och även en Vård- och underhållsplan för Kulla. Där kan du läsa om huset och backstugusittarna.


Välkommen till öppet hus på Kulla så berättar vi mer, varje söndag under juli mellan kl. 13-15.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby