Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmöte på Kulla med gänget!
2021-05-16
2021 års årsmöte, det 17:e i ordningen gick av stapeln utomhus i tacksamt uppehållsväder söndagen den 16 maj kl.11. Lena Calmestrand hälsade välkommen och berättade att våra nära och kära medlemmar; Matts Mattsson och Alfhild Olsson avlidit under de senaste månaderna. Matts Mattsson, som varit med sedan start och ingått i arbetslaget var en återkommande stöttepelare i föreningen, vad hade vi gjort utan din hjälp Matts? Alfhild, syster till Gunnar Andersson, den siste ägaren av Kulla, var också en av våra stöttepelare samt mångårig medlem i styrelsen som bl.a. vice ordförande, vi saknar er båda.

Årsmötesförhandlingarna handhades av Ulf Tiborn med Kaisa Vento som sekreterare, Lisbeth Olsson, föreningens kassör, föredrog den ekonomiska berättelsen och Lena den planerade verksamheten för det innevarande året, men de kommande restriktionerna avgör hur det hela kommer att avlöpa. Revisor Per-Ivar Persson föredrog revisionsberättelsen och i enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Medlemsavgiften fastslogs oförändrad, 100 kr för 2022. Till firmatecknare utsågs ordförande och kassören var för sig.

På valberedningens förslag omvaldes Kaisa Vento och Ulf Tiborn på två år. Övriga valda i styrelsen kvarstår ytterligare ett år.

Till revisor för 2021 omvaldes Per-Ivar Persson och Birgitta Persson som revisorsersättare. Till valberedningen valdes Per Hernmar och Kenneth Persson, med Per som sammankallande.

Ulf Tiborn tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet intogs medhavd egen fika, Kenneth demonstrerade hur man bäst gör för att få igång gräsklippare, dasset rengjordes och en del trädgårdsarbete utfördes. Regnet höll sig tacksamt undan.

Nästa träff på Kulla är planerad till den 13 juni kl. 10 (på grund av de pågående restriktionerna blir det ingen kurs i kittning av fönster, det får anstå till ett annat år). Vi ska försöka byta glasrutan i vindsfönstret samt sätta upp vårt tillskänkta partytält för att se om alla delar finns på plats, arbeta med odlingar, sly och gräsytor. Kl. 13 har vi styrelsemöte.

Du som är intresserad av verksamheten på Kulla, kanske nyinflyttad till Upphärad och undrar vad som pågår med detta hus mitt ute i skogen, nyinflyttad eller ej, alla är välkomna upp till Kulla mellan kl. 10-13.

Hälsar styrelsen i Backstugans Vänner!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby