Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmötet den 22 maj 2022
Så blev det äntligen dags igen för ett årsmöte med föredrag. Men först skulle årsmötesförhandlingarna avverkas och det gick ”snabbare än tåget”, Per Hernmar, ordförande för dagen, hade 16 minuter på sig innan vi skulle fika, men han hann, med god marginal.

Årets styrelse blev enligt valberedningens förslag följande: till ordförande omvaldes Lena Calmestrand, till styrelsemedlemmar Lisbeth Olsson, Ida Rask, Siv Persson och Brita Thorell, Kaisa Vento och Ulf Tiborn har ett år kvar av sin mandatperiod. Till revisorer omvaldes Per-Ivar Persson och Birgitta Persson, till valberedning Per Hernmar, sammankallade och Kenneth Persson.

Sedan blev det gratis fika med goda smörgåsar, bullar, kakor, kaffe och därefter föredrag om Gustaf Fröding med undertiteln ”den sorgsne skrattarn” med Ulf Tiborn, dagen till ära iförd hatt.

Här kommer några minnesanteckningar från det ca 45 minuter långa föredraget:

Ulf varvade Gustaf Frödings livshistoria med många dikter på ett sätt som gjorde det lätt att förstå hans mödosamma levnadssaga. Efter födelsen 1860 blev hans mor psykiskt sjuk och intagen på hospitalet, när hon kom hem igen ville hon inte veta av sonen men han kom att få ett speciellt förhållande till Cecilia, den äldsta av hans fyra systrar.

Gustaf Fröding var ett stillsamt barn med stora blå ögon som kunde sitta stilla i timmar och fundera och hade det svårt i skolan. Hans bästa ämne var historia och han kom senare att påbörja studier i Uppsala men tog aldrig någon examen.

Gustaf Fröding hade svårt med kvinnor och försökte en gång fria men skrämde bort den utvalda genom att berätta om alla sina svagheter, han fick istället köpa sin kärlek.

1911 nominerades han till Nobelpriset i litteratur men hann avlida. En skara på 200.000 följde honom till den sista vilan.

Den som skulle vilja veta mer om denne märklige Gustaf Fröding är välkommen att bli medlem i Gustaf Frödingsällskapet, det har jag nu blivit.
Lena Calmestrand

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby