Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Yrvädret, en dikt av Claes Johan Ljungström
Denna dikt är skriven 1864, bara några få år efter att våra backstugusittare Andreas Swensson och Ingebor Larsdotter bosatt sig på Kulla, och kan kanske illustrera hur de upplevde ett yrväder…

Yrvädret

Hör stormen han hviner kring knut och gård
Det knakar i trädens grenar
Och drifvan sig lägger som berg så hård
Vid gärdsgårdar, buskar och stenar,
Och himlen är dyster och mörk att se,
Ingen stråle af solen nu låter sig te.

Den hungrande vargen vid skogens rand
Upphäfver sitt hemska läte,
Han längtar få nyttja sin blanka tand,
Men haren blir qvar på sitt säte,
Och orren i snödrifvan gömt sig i akt
Att ej blifva mål för den glupskes jagt.

Och snön som ett mjöldoft i luften far,
Han går genom minsta springa;
Ingen menniska ser hvad väg den tar,
Bland de kalla svaner som svinga
Från molnen neder och skaka sitt dun
Öfver nejden ut intill minsta fjun.

Det luggar i tak, det knattrar i ås,
Och spjellet i skorstenen darrar,
Det griper i förstugudörrens lås,
Och vindflöjeln gnisslar och knarrar,
Och talgoxen hackar på rutan och ber
Att få komma in denna gång, om ej mer.

Då är det godt att äga ett hem
Om aldrig så ringa - hvad gör det -
Der man sitter tryggad till lif och till lem,
Ej ovädret känner, blott hör det,
Och får tända brasan och snuggan dervid
Och kringom och inom sig åtnjuta frid.


Denna dikt är skriven av Claës Johan Ljungström, fornforskare, poet och präst, bland annat i Västra Tunhem. Många av hans dikter publicerades i Svenska Familj-Journalen. Den illustrerade tidskriften – som kom med ett nummer i månaden – gavs ursprungligen ut i Halmstad av Christian Gernandt och förebilden var tysk. 1870 var upplagan ca 40 000 exemplar, mot slutet av årtiondet hade den stigit till 70 000 exemplar, förmodligen var den då den mest spridda tidskriften i Sverige. Ljungström medverkade i tidskriften redan 1864 då dikten Yrvädret publicerades. Ljungström var även initiativtagare till bildandet av Västergötlands Fornminnesförening 1863.

Källa: Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2021-22.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby