Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2023
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Bilder från öppet hus 25 september
Vädrets makter stod oss bi denna sista öppet hus för säsongen 2022. Alltid roligt att få veta mer om Upphärads historia. En blivande arkeolog från Upphärad hade infunnit sig och samtalet handlade mycket om järnframställningen på Krattorp och övriga fornlämningar i Upphärad. Paret på gården Jordbron bidrog med information om gården och dess arealer samt om Andreas Nilsson, mannen som hade tankar på att bygga upp ett museum strax innan torpstället Backen, han hade samlat ihop 12 järnvägsvagnar med kulturföremål.

Vi fick också kunskap om ”Hästlagen från 1734”, visste du förresten att den gäller än idag, att Hästen har företräde i trafiken, händer en olycka så är alltid Du som bilförare skyldig, även om hästen sätter sig på motorhuven. Du är skyldig att stanna bilen, stiga ur och hjälpa till vid häst-situationer i trafiken som skulle kunna leda till en olycka. Det är absolut något att fundera över!

Vi fick också besök av en farmor med sitt barnbarn som berättade om familjens boende i Krattorp under fyra år på 1940-talet. Hon berättade om sin far som var anställd på Saab i Trollhättan och som varje dag, sommar som vinter cyklade dit, var det för mycket snö tog han skidorna till Sjuntorpsvägen och fortsatte med cykeln.

Torpet hade ingen el, inget indraget vatten och oisolerat, ibland på vintern var det bara 5 grader varmt när man vaknade på morgonen, något att tänka på för oss nutidsmänniskor som kanske står inför värmebrist under vintern.

Men på Kulla sprakade en härlig brasa under dagen och det blev som ni förstår mycket intressanta historier som berättades!

På Kulla finns utställningen ”Lär känna Upphärad”, kanske något för dig som är nyinflyttad och vill veta mer, nästa öppet hus blir i början av maj 2023 och då hoppas vi också få med oss aktörer från Trollhättans stad som kan berätta mer om planerna inför Upphärads framtid.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill berätta om din gård, ditt torp eller din historia som har med Upphärad att göra, hör av dig till oss så blir du omskriven på hemsidan och/eller i vårt kommande Kullablad 2023, du väljer själv.

Text och bild Lena Calmestrand

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby