Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Backstugans Vänners Program 2022
Måndag 28 mars kl. 10: Besök på Kulla av landskapsantikvarie Robin Eriksson som kommer för att hjälpa oss med besiktning av stenhagar, informera om det omkringliggande kulturlandskapet och närliggande fornlämningar. Obligatorisk anmälan senast 23 mars till lena.calmestrand@gmail.com eller 0520/44 16 21. Deltagandet är gratis, kostnad för fika tillkommer.

Söndag 24 april kl. 10-14: Arbetsdag på Kulla – Vi hyr ett el-verk för att kunna dammsuga huset och slipa utemöbler, vi besiktigar också våra tak, medtag egen fika.

Söndag 8 maj kl. 10-13: Öppet Hus på Kulla samt vårens arbetsdag. Vi räfsar löv, ser till trädgården och sköter underhåll. Under år 2022 kommer utställningen ”Lär känna Upphärad” finnas på Kulla. Förr fanns omkring 60 olika företag i Upphärad – lär dig mer om Upphärad genom att besöka vår utställning. Servering. Styrelsemöte kl. 13-14.30.
Är du nyinflyttad till Upphärad eller bosatt här sedan flera år tillbaka och vill veta mer om Upphärads historia. Ett utmärkt tillfälle är då att besöka vår utställning "Lär känna Upphärad". Servering. Varmt Välkomna!

Söndag 22 maj kl. 11: Årsmötesförhandlingar på Kulla och därefter föredrag om Gustaf Fröding i tal och ton med Ulf Tiborn. Servering och lotteri.

Söndag 12 juni kl. 10-13: Öppet Hus på Kulla och sommarens arbetsdag samt utställningen ”Lär känna Upphärad”. Servering. Styrelsemöte kl. 13-14.30.
Är du nyinflyttad till Upphärad eller bosatt här sedan flera år tillbaka och vill veta mer om Upphärads historia. Ett utmärkt tillfälle är då att besöka vår utställning "Lär känna Upphärad". Servering. Varmt Välkomna!

Söndag 10 juli kl. 9.30-14: En dag på Höljebacka tillsammans med Rommele pastorat. Backstugans Vänner inleder med en kort presentation av platsen och kyrkoherde Fredrik Sahlin håller en Friluftsgudstjänst. Därefter vidtar vår årliga räfsning av det slagna gräset, allt för att bevara grundstenarna av den första stenkyrkan, byggd på 1170-talet. Vill du delta i räfsningen så medtag räfsa och gärna fika.

Söndag 25 september kl. 10-13: Öppet Hus på Kulla och höstens arbetsdag samt utställningen ”Lär känna Upphärad”. Servering. Styrelsemöte kl. 13-14.30.
Är du nyinflyttad till Upphärad eller bosatt här sedan flera år tillbaka och vill veta mer om Upphärads historia. Ett utmärkt tillfälle är då att besöka vår utställning "Lär känna Upphärad". Servering. Varmt Välkomna!


Varmt välkomna till årets program!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby