Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Första gemensamma arbetsdagen på Kulla 17 april 2023
Här ses styrelsen under en paus fr. v. Ida, v. ord., Siv, ledamot, Kenneth, i valberedningen och arbetslaget, Lisbeth, kassör, Ulf, ledamot och i arbetslaget, Per, i valberedningen och i arbetslaget samt Kaisa, kontaktperson för Backstugans Vänner samt sekreterare, Lena bakom kameran, ordf.

En mycket trevlig dag med bl.a. städning av huset, mattpiskning samt fönstertvätt. Två grindslåar sattes upp i det tomma grindhålet. Försök gjordes också med att sätta upp ett partytält som skänkts till Kulla, men tyvärr saknades några detaljer och trots idoga ansträngningar att införskaffa det som felades lyckades vi inte få upp tältet. Som tur var kunde ett annat partytält få lånas vid behov. Därtill grävdes kanalen bredare, den som innehåller mycket vatten vår och höst när dammen svämmar över.

Efter styrelsemötets två timmar långa sejour sattes ett hundratal perenner på terrassen som förhoppningsvis ska lysa upp på terrassen för våra kommande besökare.

Vårt första program för i år är Öppet hus Valborgsmässoafton kl. 10-12. Väl mött på Kulla, varmt välkomna!
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby