Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Ett gott slut på vårt verksamhetsår 2023 och förhoppningsvis en god början 2024.
Tankar för året som gått och nästa som kommer…

Mycket har hänt under detta år. Först i februari skedde en mindre avverkning österut, utanför tomten mot Trollhättans Stads mark och Bothult och nu i slutet av augusti en totalavverkning söderut. Aldrig kunde vi väl ens föreställa oss hur det skulle se ut. Det tar nog en tid att vänja sig men det blev avgjort bättre för huset som slipper barrträdens fukt. Nu kan vinden svepa kring knutarna och ljus flöda in i stugan, och det behövs. Det blir allt mörkare och mörkare, enligt gammal hävd är vi redan sedan en månad tillbaka inne i vintertiden (start 14 oktober).

Nu är det räfsat på Kulla och en hel del av nedfallna större grenar och kvistar är utlagda på kalhygget. Vår Oxel har lagt sig ner, den var alldeles för gammal för att försöka stå på benen när vinden viner runt knutarna.

De stora granarna, de tre vise männen även kallade” har fått falla, så visst ser det säkert lite märkligt ut för dig som kommer upp. Men, men vi måste hänga med i de förändringar som bjuds, det blev ändå till det bättre!

Så tack för år 2023 med sina många program och många deltagare och välkommen 2024, vi startar söndagen den 5 maj med Öppet Hus på Kulla mellan kl. 12-15, ytterligare 3 söndagar har vi öppet 9 juni, 25 augusti och 29 september, så välkommen då!

Varför inte passa på att bli medlem inför nästa verksamhetsår. Då går du in gratis på vårt årsmöte den 19 maj på Höljebacka Brandmuseum och får både fika och inträde på köpet på medlemsavgiften (kostar annars 100:-.) det blir föredrag med Lennart Palm ”Vad finns under kyrkgolven”, så missa inte det.

Betala enkelt medlemsavgiften100:- via swish till vår kassör 0703497726, skriv medlem samt för- och efternamn, din adress meddelar du på mejl till backstugankulla@gmail.com

I medlemsavgiften får du även Julbrevet samt Medlemstidningen Kullabladet. Välkommen in i föreningen Backstugans Vänner!

Tack för hjälpen Lars!

Allt gott önskar

Lena
Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby