Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Här ska den dubbelspåriga järnvägen dras fram
8 aug 2010Här, mitt i villande skogen vid Vrångebäcken, stötte vi på dessa pinnar med rödmarkering som visar att här är platsen för den nya järnvägens frammarsch. Ivar Larsson och jag var på väg med våra cyklar från gården Bredfjällsmaden (där en gång i tiden Johan Friberg bott) till Espenäs. Vi gick på en stig stundom barrikaderad av stockar, sly och ris, som fordom varit brevbärarens dagliga tur medelst cykel, moped eller traktor, beroende på årstid.

Här står Ivar Larsson och tittar på förändringens vindar. Där uppe till höger låg Signe Andersson hus som revs för två månader sedan.

Till vänster mitt emot Signes tomt ska en tunnel grävas, 6 m ner i marken, där den nya järnvägen ska gå fram.

Nedanför berget låg det som också kallades "Skräddarns" dvs. Signes hus och lagård. Som du ser så ska berget sprängas bort. Nedför det berget åkte Karl-Evert Augustsson f. 1929 skidor. Han växte upp på Gräsmaden tillsammans med sin bror Hasse. Karl-Evert landade nästan i Signes kök berättade Hasse för mig. Men det är länge sedan, säkert i slutet av 1930-talet.Bilderna är tagna på arbetsplatsen ovanför "Skräddarns" på Jordbrovägen. Här ska järnvägen dras fram. Bortåt blickar du mot Velanda. Helt ofattbara arbeten pågår i samband med järnvägsbygget. För knappt 150 år sedan, 1873 stod järnvägen färdig. Den gången handlade allt om handkraft. Man sågade, släpade, bar och körde med kärror förspända med hästar och oxar. Idag har gårdagens ök förvandlats till 2000-talets megamaskiner som forcerar allt som kommer i dess väg. En svindlande skillnad och det är svårt att förstå hur människorna då kunde bygga den järnväg, som vi än idag begagnar oss av, med hjälp av så små medel.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011