Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Johnas Lindbloms släktforskning i UpphäradFotot föreställer min mormors farfar Gustaf Svensson på sin 90 årsdag 15 augusti 1935 tillsamman med sina tre barn och respektive.

Min mormorsfarfar Gustaf Svensson föddes på Ulfstorps gård i Fors 1845 och drev Hälltorp i Upphärad som Åbo* dit han flyttade 1868. Han avled 1936, 91 år gammal. Han hade då varit änkeman i tolv år. Hans fru Sophia Andersdotter föddes på Artorp och flyttade till Hälltorp efter bröllopet 1873. Gustaf & Sophia ligger begravda på Upphärad kyrkogård.

Min mormors far, äldste sonen, Carl Fredrik flyttade från Upphärad och tjänstgjorde inom järnvägen. Bl.a. var han den förste Stationsinspektören på Hultafors station 1909. Carl fredrik blev 92 år.

Dottern Tekla var ogift och verkade på Hälltorp hos föräldrarna som hushållerska varefter hon flyttade till Vänersborg. Tekla blev 69 år.

Sonen Albert blev Upphärad trogen och drev Stora Boda tillsammans med frun Lovisa Andersdotter och de fick 10 barn. Albert blev 91 år och ligger tillsammans med Lovisa och flera (ogifta) barn begravd på Upphärad kyrkogård.

Fotot är förmodligen inte taget på Hälltorp utan på Stora Boda "Berget" där Gustaf och Sophia bodde som åldringar. Men här är jag osäker då jag inte ännu sett Stora Boda i verkligheten.

Åborätt:
Åborätt var en ärftlig besittningsrätt för kronolandbor, dvs landbor på kronojord. Denna rättighet infördes i slutet på 1700-talet och innebar att landborna och deras arvingar fick sitta kvar på gårdarna så länge de fullgjorde sina skyldigheter. Den stadgade åborätten reglerades genom föreskrifter 1808 och 1863 och gäller alltjämt.

Denna besittningsrätt gav även upphov till uttrycket åbo. Med åbo menades helt enkelt en person som brukade annans jord med en ärftlig besittningsrätt.

Det finns även en mer vidsträckt betydelse av åbo nämligen en jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby