Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Gården Lilla Boda går långt tillbaka i tiden.
juli 2010

I mitten av 1600-talet ägdes gården (godset) av Beata de la Gardie. Godset ska under 1600-talet även ha tillhört Christian Stenbock. Nu har gården stått tom i många år och naturvårdsverket har inköpt skogen som tillhört gården. Mycket riktig gammalskog finns att uppleva på Lilla Bodas marker, varför naturvårdsverket ansåg att det var värt hela 17 miljoner. Nu återstår försäljningen av gården. Mangårdsbyggnaden är byggd på 1880-talet även likaså källarvinden (ute vid vägen). Ladugården är från 1950-talet. Hoppas någon förbarmar sig över gården så att den inte förfaller mer.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011