Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Signe i Sjöslätten, då och nu:
22 oktober 2011Signe i Sjöslätten är och var ett känt begrepp för många personer som var födda i Upphärad eller hade levt stora delar av sitt liv här. Signe var född 1899 och förblev ogift. Hon hade en bror som hette John. Signes hus vid Sjöslätten låg vid Jordbrovägen precis där järnvägen ska gå igenom berget. Huset låg på den plats där barackerna nu står som du kan se på den undre bilden. Tänk ändå en sådan skillnad mellan nu och då.

18 okt 2010
Signes hus revs i juni 2010. Några personer som varit inne i huset dagen innan det skulle rivas har berättat att till och med lite disk stod uppställt i diskstället. Det såg ut precis som om Signe bara tagit en promenad för att komma tillbaka när som helst. Huset var litet och hade hur enkelt som helst kunnat räddats för eftervärlden, viken kulturskatt. Kanske ska vi ta lärdom av denna händelse och i framtiden vara mer uppmärksamma på vad som sker i vår bygd - Upphärad och inte bara låta sådant ske som i Signes fall. Låt djungeltrumman ljuda högt!


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby