Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelseSjökullesjön - en dödissjö
8 aug 2010


Bilden är tagen på Jordbrovägen med gården Sjökullen i bakgrunden. Sjökullesjön är en dödissjö, vilket inte var så vanligt i Sverige. Det innebär att sjön är en rest av ett enormt isblock som blev kvar för ca 12 000 år sedan. Under äldre stenålder (ca 8000 f Kr - 3000 f Kr) stod havet 40 m högre än nu och vattnet gick ända upp till Gärdshögen, Flundrevallen, Gena, Rommele och Hålan. Havet sträckte sig ända upp till Stallbacka. Urholkade stockar var det bästa fortskaffningsmedlet i trakten.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011