Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2021
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Vi söker en styrelseledamot till Backstugans Vänner
Vill du bidra till att bevara backstugan Kulla och utveckla Kulturarbetet i Upphärad?
Backstugans Vänner söker en styrelseledamot, ordinarie eller adjungerad. Tycker du att kultur är viktigt och har några timmar över/månad så är du rätt person för oss. Vi samarbetar med bl.a. UIS och Höljebacka brandmuseum, hembygdsföreningar och släktforskarföreningar i Trollhättan och Vänersborg. Vi har projekt tillsammans med skolan där barnen besöker Kulla och bl.a. odlar och gör kulturvandringar i Upphärad. Fem av våra styrelsemedlemmar är bosatta i Göteborg, en i Kungälv och två i Upphärad. Åldersmässigt spänner vi mellan 27 år och uppåt. Vi har årsmöte söndag 25 mars i församlingshemmet i Upphärad.
Kontakta gärna Lena 44 16 21 eller lena.calmestrand@gmail.com

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby