Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Kullabiblioteket


Här kommer en förteckning över vad som finns i Kullabiblioteket.
Har du material; böcker, häften eller annat som gamla brev, fotografier eller dylikt som du tror skulle passa föreningen så tag gärna kontakt med oss.


Arkivmaterial (Ej till hemlån)

Byggnadsvårdsinventeringen från 1975 inkluderar alla gårdar i Upphärad

Fotoalbum

Karl Evald Nordström – August 10, 1890 – September 18, 1910, skriven av Marshall Malden

Soldaterna på Krattorps stom

Kullabladet 2009 -

Kullabrevet 2005 – 2008

Torpinventeringar gjorda av Curt Beijer och Berit Beijer


Böcker och häften

1000 år i Aplared – en gård i Sjuhäradsbygden från medeltid till nutid, Christina Rosén

Ada Emelia och Anders Edvin Jonssons förfäder och ättlingar, Anita Fyhr

Allmogekon nr. 1-3 2014 (Tidskrift)

Arkeologi i södra Råda

Beskrifning öfver Egna Hem kolonien Strömslund, E.L. Albert

Biologiskt kulturarv, Biodiverse (Tidskrift)

Bondens hus – en skrift om lantbrukets äldre ekonomibyggnader i Västra Götaland

Byborna, Ivan Svanström

Början till slutet – Laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65, Kalle Bäck

Dagbok anno 1891, August Karlsson

Dagbok från Borgunda och Stenstorp 1854-1871. Johannes Larsson Staaf

Dagbok från Grevbäck och Ransberg 1836-1857, Petter och Johan August Flodin

Dagbok från Sävare 1821-1823, Jean Jönsson

Dagbok från Trestena vid Horborgarsjön 1818-1850, Johan Gustaf Granfeldt

Den indelte soldaten, Fredrik Johansson, Susanne Zimmergren

Det tidiga Västergötland – en aktuell historia, Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1983-1984

Där & Då Här & Nu, Lena Nilebäck

En färd genom Västgötarnas rike – till Sveriges vagga, Verner Lindblom, Mac Key, bengt Ekström

Ett urval trädgårdsväxter på Kulla i maj 2012, Ulrika Elfström

Flundre härad I – II, Ernst Hollman

Fornminnesinventering för Upphärads socken 1982 – 83, Ingemar Svangren

Forntidens minne – Framtidens hopp, Västergötlands Fornminnesförening 150 år

Fritt fall, Allan Johansson

Frivillig enkelhet – en sammanfattning, Cecilie Andrews

Förhistoriska platser i Upphärad. Riksantikvarieämbetet, Väst Rapport 2008:7. (Betty-Ann Munkenberg och Leif Jonsson). Häfte (i pärm).

Gamla seder och bruk, Gustaf Ewald

Gastekar och Väsefuror – träd med historia, Åke Carlsson, Nils Forshed, Eva-Lena Larsson

Gränsland i krigens skugga, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2011-2012

Gud bevare utsädet!, Lennart Palm

Gårdar i Västergötland – en bebyggelsehistorisk översikt

Gärdhemsbygden 2012

Hamling och lövtäkt – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Historia för framtiden – kulturvård i Västra Götalands län 1998 – 2009

Hus med historia – hembygdsföreningar i Västra Götaland berättar om spännande renoveringar och unika byggnader

Husen som blev över – varsam renovering ger nytt liv

Johannes är hans namn, Gunlög Järhult

Jämförelsebilder från Trollhättan förr och nu, Bosse Hansson

Jättenhem uppe i Markerna – en kulturhistorisk berättelse, Jan Helling

Klint Karins kålrot och mor Kristins böna om Fröuppropets kulturarv, Lena Nygårds och Matti Wiking Leino

Kring Göta älv – studier i en dalgång

Kulturhistorisk utredning Backstugan Kulla, Carina Carlsson Västarvet

Kulturhistorisk utredning 9, Trollhättans kommun: Norra Björke, Rommele och Upphärads socknar

Kulturhistorisk utredning 22, Trollhättans kommun del 3 1978 Fors och Väne-Åsaka socknar

Kulturminnen i odlingslandskapet

Kulturminnesvården i Älvsborgs län

Kvänumsbygden 1994

Lin – odla bereda spinna, Bengt Sändh

Linboken, hemodling och hemberedning, Kåre Fröier och Henryk Zienkiewicz

Linets väg, Ulrik Balkow, Dag Ingler

Långt lin, Studieplan till Linboken

Länsstyrelserna – vad vi gör och för vem

Lärkor och lador – en skrift om vårt värdefulla odlingslandskap

Min dagbok året om 1889, J.W.A. Yllander

Miljövårdsprogram Mark, trollhättans kommun 1987

Minnen från Upphärad som det såg ut 1895, nedtecknade av svenskamerikanen och Upphäradsbon Bror e. Fasth i Minneapolis

Människor, gårdar, landskap – att leva på en gård i Västsverige under modern tid, Christina Rosén

Naturbetesmarker – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Nordiska Kungasagor – från ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga, Snorre Sturluson

Nordkap, Alla Johansson

Nyttans växter – Uppslagsbok med över tusen växter. Historik om svensk medicinalväxtodling, Kerstin Ljungqvist

När byarna sprängdes, Alf Åberg

Olof i Tränghult – En 13-årig bondpojkes dagbok år 1840, Åke Carlsson, Eva-Lena Larsson, Gösta Svensson

Ortnamnen i Älvsborgs län del 5 Flundre härad

Potatis i Norden – en beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken

Risveden del 2 – en västsvensk obygds historia, K-E Andersson, Bo Björklund

Risveden del 3 – en västsvensk obygds historia, K-E Andersson, Bo Björklund

Sant & sånt om Trollhättan, bildmaterial sammanställt av Bosse Hansson

Skageracks kapare med rätt att plundra

Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare, Bengt P. Gustafsson

Släkten Roos i Upphärad, Rolf Strömberg

Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Snarsmon - resandebyn där vägarna möts, Bodil Andersson (red), Bo Hazwell, Lars-Erik Hammar, Kristina Lindholm

Sockenboken, Ivan Svanström

Stenålder i Norra Bohuslän – med arkeologiska undersökningar för E6 som grund, Glenn Johansson, Gundela Lindman & Betty-Ann Munkenberg

Svecia Antiqua et Hodierna, Erik Dahlberg

Svenska äventyr, Lars Widding

Svärd och söd från bronsåldern samt mycket annat – om nya spännande fynd från Tanum, Anna-Lena Gerdin

Till lingropens historia, Marie Odenbring Widmark

Torparna, Ivan Svanström

Trollhättan i Bild år 1890-1986, Bosse Hansson

Träd i odlingslandskapet – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Trädgårdar och parker i odlingslandskapet – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Tusen år i trädgården – från sörmländska herrgårdar och bakgårdar, Maria Flinck

Upphärad, projektarbete Göteborgs universitet 1980

Upphärad - ett samhälle i förändring, dokumentation av ett järnvägsbygge

Upphärads befolkning år 1812, Lena Calmestrand

Upphärads befolkning år 1900, Lena Calmestrand

Upphärads befolkning år 1920, Lena Calmestrand

Upphärads befolkning år 1941 och berättelsen om Backstugusittarna på Kulla 1860-1961 samt Elof Pettersson två julberättelser från Upphärad, Lena Calmestrand

Upphärads idrottssällskap 50 år 1945 - 1995

Upphärads socken, Carl Håland

Varulven i svensk folktradition, Ella Odstedt

Utvägar, Alla Johansson

Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia. 2011. Daniel Larsson. Utgiven av Trollhättans Stad.

Vigselbok Upphärads socken 1860-1920 och uppteckningar efter Lotta Nordström f. 1850, Lena Calmestrand

Viktigt att veta om fornfynd

Vistelser vid vatten, gropkeramiska platser och kokgropar från bronsålder och järnålder. 2007. Riksantikvarieämbetet. Red Marianne Lönn, Pia Claesson.

Västergötlands befästningar och herremansborgar från den äldre medeltiden, Bertil Berthelson, Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1942

Västergötland under sen vikigatid – Det äldsta Sveariket

Västergötlands äldre historia. Fakta och hypoteser, Red Göran Behre och Erik Wegraeus. Stiftelsen Älvsborgs museum.

Åker- och gårdsmiljöer – biologisk mångfald i odlingslandskapet

Älvborgs län – Historia i gränsbygd, red. Mini Håkansson


Artikelpärm – artiklar skrivna av Lars Lindqvist som publicerats i olika tidskrifter

Angående vissa gårdars ägoförhållanden vid Hunneberg

Bidrag till frågan om Sigrid Storråda, Swietoslowa, Gunhild och deras ingiften

Birger Jorl och samhällsutvecklingen på 1200-talet med Europeiska utblickar

Blenda – en opera om prins Johan Sverkerssons övergrepp

De tidigmedeltida släkterna Glad och Lindqvist

De tunga ryttarna samt aspekterna på ”Vendelryttare”

Drottning Aliénor från Anjou och Poitou

Folke Filbyter och ”Hopsamlaren” – en historisk realitet?

Folke V av Jerusalem och Folke IV av Anjou samt gånge Rolf

Fristående kommentar till material över släkterna Glad och Lindqvist m.fl.

Från flydda Vänersnäs

Frälsesläkten Lillie – uradel från Västergötland

Försvunnen sjö i Upphärad

Förvaltningsborgen Forsholm i Vänern och Ekholm vid Naglumssund samt Kung Magnus som regent

Gränsbygden i väster – Ranerike och Gautland

Hertig Knut Lavard – vår ”Tjugondag Knut”

Hunneberg och Tunhemsslätten med Göter, Heruler och Hunner

Hvideätten – en dansk släkt skapande en riksbildning i samarbete med Valdemarer och stödjande Sverkrar

Jesus och Maria från Magdala Vs da Vinci – koden samt kung Arthur och riddarna kring runda bordet

Julen – romarnas och vikingarnas högtid

Karl Alfred och hans dotter Greta Garbo

Konstantin i den store – kristendomens beskyddare

Olawer Skotkonungr – döpt i Byrgittas källa vid Husaby

Om Västslaver, Polska och Bömiska riksbildningar samt om ottonernas inflytande på Europeisk kyrkpolitik

Osemund – ett järn från Siegerland vid floden Lenne samt svenskt osmundjärn och rödjordsjärn

Per Stöltenhielm och Claudius Kloot i Vänersborg och Göteborg

Romerna – en folkspillra från Punjab och Sind

Svea rikets skyddspatron – Helena av Götene och Skövde

Thorstanus Erici Elfburgensis Versus Sylvester Johannis Phrygius samt prostarna Grotte i Västra Tunhem

Vem var Forshems kyrkas Patronus på 1100-talet

Visingsö – rikets medeltida medelpunkt

Våra anor under 1100- och 1200-talen

Våra presumtiva anor till Farao Ramses II 1279 – 1223 f.kr.

Winder - orten som blev Trollhättan


Tidskrifter (Till hemlån)

Bygd och Natur – Sveriges Hembygdsförbund

Byggnadskultur – Byggnadsvårdsföreningens tidskrift

Hemträdgården – Odling av grönsaker och trädgårdsväxter

Jordbiten – Tidskrift från Länsstyrelsen

Mimers brunn – Arkeologi Etnologi & Historia i Västra Götaland

SesamNytt - Föreningen Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter.

Västgötabygden – Tidskrift för hembygdsarbete; natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby