Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Välkommen till Backstugan Kulla i Upphärad

Byggnadsminne 2010 och mottagare av SHF:s Byggnadsvårds pris 2012

Teckningen av von Dardel från Norra Västergötland ger en ganska god bild av hur Kulla kan ha sett ut 1860 förutom att stockarna var spånklädda och att det troligtvis inte fanns några större djur på gården, inga spår efter en ladugård har i alla fall påträffats. Kulla har än idag varken el, vatten eller avlopp.

Långt inne i skogen, men ändå bara 25 meter från Upphärads motionsslinga ligger backstugan Kulla. Huset byggdes troligtvis av de första backstugusittarna Andreas Swensson och Ingebor Larsdotter. Andreas var född 1802 i Rommele och Ingebor 1809 i Upphärad. De flyttar de in 1860 med sonen Johan född 1854. Två år senare kommer barnbarnet Anna-Britta och blir kvar i 13 år. Andreas och Ingebor har svårt att klara livhanken, nog gör Andreas ett dagsverke ibland för en 25-öring, men arbetsdagarna är långa och orken tryter. Familjen uppbär understöd i form av en tunna råg och några riksdaler/år. Ingebor har en kålgård och odlar potatis. Hon har säkert en egen linodling och går också runt på bygden och hjälper till med linberedningen. Bouppteckningen efter Ingebor1875 visar att paret faktiskt ägde Kulla. Stugan står upptagen som: ”ett manhus á 40 kronor”. Men bouppteckningen berättar också om den stora skulden på 297 kronor som man var skyldig socknen. Efter Ingebors död blir Andreas orkeslös och utackorderas till en familj och avlider två år senare.

Därefter kommer backstugusittarnas dotter Sofia med sonen Fredrik. På Kulla bor också änkan Anna Bengtsdotter. När Sofia och Fredrik flyttar 1886 bor Anna kvar och avlider i huset 1905. Året därpå kommer familjen Lars Andreasson med sina fem barn. Det är under denna tid som Kulla förändras utseendemässigt; panel och lister sätts på och bod och farstu byggs till. Familjens äldste son Oskar Albin Larsson friköper huset 1913 för 225 kronor och Kulla byter namn till Oskarsberg.

Under 20-talet bor mejeristen Anders Andersson med sin hustru Olga och sonen Evert i stugan som de hyr av Albin. Olga är konstnärligt lagd, skriver dikter och har berättat mycket om sitt liv och tiden på Kulla som hon sett den bästa i sitt liv. Hon kom alltid att längta tillbaka. Olga har också sytt flaggan som vajar på flaggstången.

Under 30-talet har en familj från Göteborg huset som sommarställe, även denna familj hyr av Albin. Vi tror att det är familjen från Göteborg som planterar rhododendronbusken. På somrarna leker Göteborgsfamiljens dotter med Albins och Hannas fosterdotter Karla. Karla tycker som mycket om sin kamrat att hon senare i livet namnger sin dotter efter kamraten Berit. Tyvärr har vi inte kunnat finna ut vad denna familj hette eftersom den inte var mantalsskriven i Upphärad.

1941, mitt under brinnande kriget köper Edvin Olofsson, en pensionerad snickare och kyrkvaktmästare tillika änkling från Ucklum, Oskarsberg av Albin för 900: -. Edvin är 71 år gammal när han flyttar in och han ska komma att bo i stugan i 20 års tid. Han odlar mycket potatis och förvarar den i källaren. Två dagar före julafton 1961 kommer skolpojken Lars med varor från Larssons affär. Han knackar på dörren men får bara ett stönande till svar. Då blir han rädd och springer hem för att hämta pappa. När Lars återvänder med pappa och länsman finner de Edvin död, han ligger i en soffa i köket med en yxa under, för säkerhets skull ifall någon skulle komma på idén att försöka ta sig in i huset.

Efter Edvins död ägs huset av dödsboet men 1971 köps det av Edvins son. 1985 säljs huset till Gunnar Andersson, den siste ägaren.

1996 skall Gunnar opereras för en enkel hjärtåkomma. Tyvärr blir han efter ingreppet förlamad och blind och kom att tillbringa resten av sitt liv på Nordängen i Sjuntorp. Under dessa sju år fram till hans död vandaliseras huset svårt. Vatten rinner in genom skorsten och ner under spisen. Dörren och fönster slås sönder och det mest av hans tillhörigheter försvinner.

Dödsboet efter Gunnar gör allt de kunde för att på något sätt bli av med huset, men ingen vill köpa det. I sin desperation ber man brandkåren om hjälp med att bränna ner huset, men brandkåren säger nej. Kulla är det enda som finns av de fyra hus som en gång funnits runt motionsslingan. Kulla är också den enda backstugan i Västra Götalands län som är byggnadsminne. Det totala antalet byggnadsminnesförklarade backstugor i landet är fem.

Vill du veta mer om backstugusittarna på Kulla så är du varmt välkommen till en av våra visningar, se programmet för 2015.

Föreningen Backstugans Vänner

www.backstugansvanner.se

I juni 2005 bildades föreningen Backstugans Vänner och i augusti samma år skänker dödsbodelägarna huset till föreningen. Kulla är ett omtyckt utflyktsmål under säsongen som vara mellan april och oktober. Varje säsong har vi visningar med berättelser om backstugusittarna på Kulla, öppet hus dagar, arbetsdagar, olika program, vandringar, trädgårdsdag, studiecirkel och andra aktiviteter. Vi har bytt skorsten, lerklinat väggarna och tapetserat. Vi har bytt murkna brädor på huset och vedboden, byggt ett nytt dass, det gamla föll ihop redan 2005, renoverat källaren, det mesta hade myrorna ätit upp, isolerat källaren, målat husen, bytt fönster och gjort en ny dörr. Spisen är bytt eftersom den gamla var spräckt. Både spis och rörspis fungerar och vi har bakat i den vedeldade bakugnen. Vi har anlagt en terrassodling med gamla torpväxter och odlar många olika sorters potatis.

I höstas inledde vi också ett samarbete med skolan i Upphärad, där varje klass får besöka Kulla och historiska miljöer i Upphärad. De lägre klasserna att odlar potatis. Vi odlar i år ett 40-tal äldre sorter som sponsras av ”potatiskungen” Torvald Fälth i Småland som själv odlar ca 400 sorter. I år startar projektet ”Kullas knölar”, vilket innebär att du kan adoptera några sorter potatis och odla själv.

Förutom aktiviteter på Kulla sköter vi också Rosekulla, tomten vid grillplatsen. Dessutom har vi i 10 års tid försökt få kyrkan att sköta den gamla kyrkplatsen Höljebacka där två medeltida kyrkor funnits, den äldsta byggd på 1100-talet. Kyrkan fick platsen i gåva 1934 och har nu sedan ett par år tillbaka avsatt pengar till gräsröjning på platsen, men det räcker inte. Grunderna måste också rensas därför avsätter vi två arbetsdagar på Höljebacka varje år, vår och höst. Kontakta oss gärna om du vill hjälpa till.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby